Home

Psychoticka porucha

Psychotické poruchy neboli psychózy zahrnují široký okruh stavů, pro které je charakteristický narušený kontakt s realitou. To se projevuje tzv. psychotickými příznaky.. Psychotické příznaky můžeme dělit na pozitivní a negativní. Pozitivní příznaky znamenají, že v prožívání člověka je něco navíc, co se jinak nevyskytuje porucha nálady (je to deprese, mánie, hypománie, nebo smíšený typ, u kterého se objevují všechny předchozí typy v jeden čas - ne najednou, ale kmitání nálady probíhá velmi rychle, velmi rychlé přesmyky → za jednu ataku vystřídá obě polarity nálady

Psychotické poruchy obecně - Upsychiatra

Poruchy s psychotickými příznaky - Wikisofi

Aplikace pro klasifikaci diagnóz podle metodiky MKN 10. 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí Česká verze, platnost od 1 Porucha osobnosti tedy ovlivňuje veškeré oblasti života daného člověka a jeho chování také často výrazně ovlivňuje životy lidí okolo něj. Protože vlastnosti, které okolí hodnotí jako poruchové, jsou součástí osobnosti daného člověka, on je obvykle vnímá jako normální, jemu vlastní V okamžiku, kdy je porucha nápadná i dalším osobám, už se obvykle jedná o velmi rozvinutou psychózu. Toxická psychóza se projevuje sluchovými halucinacemi a halucinacemi jiných smyslů (zrakové halucinace sem patří výjimečně). Postižená osoba se cítí pronásledovaná, je velmi vztahovačná Narcistická porucha osobnosti: Tito lidé jsou citově chladní, přesvědčeni o své dokonalosti a důležitosti. Závislá porucha osobnosti: Pro postižené je typický strach z odmítnutí, pocity bezmoci a neschopnosti. Rádi se tito lidé spoléhají na jiné a předávají na ně zodpovědnost

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví je nestátní nezisková organizace, která již 20 let usiluje o destigmatizaci a rozvoj komunitních služeb, podílí se na reformě péče o duševně nemocné a realizuje inovativní projekty s partnery v zahraničí i v ČR Porucha prostorové představivosti a orientace Poruchy exekutivních funkcí: složitější úkony sestávající s více dílčích úkonů Deteriorace intelektu Poruchy emotivity: plochost, tupá euforie, úzkost, deprese, mánie Poruchy chování: nejnápadnější Různé stupně agresivity Neustálý drobný nekli Schizoafektívna porucha je psychiatrická diagnóza označujúca vážne duševné ochorenie, pri ktorom sa prejavujú symptómy psychózy (čiže poruchy myslenia a vnímania) spolu so symptómami afektívnej poruchy (teda poruchy nálady). Ide tak o skupinu porúch na rozhraní medzi afektívnymi a schizofrénnymi psychózami, ktorá vyúsťuje do výrazných patologických zmien správania.

F31.2 Bipolární afektivní porucha, současná fáze manická s psychotickými příznaky F31.3 Bipolární afektivní porucha, současná fáze středně těžké nebo mírné deprese.30 Bez somatických příznaků.31 Se somatickými příznaky. F31.4 Bipolární afektivní porucha, současná fáze těžké deprese bez psychotických. Polymorfní psychotická porucha se vyvíjí jako akutní psychóza u lidí, kteří předtím nepřišli do oblasti výhledu psychiatrů. Je nemožné si toho nevšimnout, abnormalita chování pacienta zasáhne oko každého - mechanismus vnímání, asociativní myšlení je narušeno, emoční nestabilita je přítomna

Diagnóza F23.9 - Nešpecifikovaná akútna a prechodná psychopatická porucha; Články súvisiace s diagnózou Akútne a prechodné psychotické poruchy. Psychóza. Psychóza je spoločný pojem pre skupinu porúch, respektíve príznakov, ktorých spoločnou charakteristikou je, že vedú k závažnému porušeniu schopností človeka. Schizoidní porucha osobnosti. Tato porucha je charakteristická distancováním se od citových a sociálních kontaktů. Jedinci, kteří jí trpí dávají přednost samotě a fantazijním představám. Nejsou navíc schopní vyjadřovat své city a zažívat radost. Jsou přesvědčeni o tom, že vztahy nic nepřináší, a tak budou mnohem. 6. Anankastická porucha. S lidmi této poruchy je obtížné vyjít a žít s ním. Vyznačují se stálými obavami, neúměrnou opatrností, perfekcionismem, nadměrnou svědomitostí, puntičkářstvím, nedůtklivostí a tvrdohlavostí. Vyžadují, aby se všichni podřizovali jeho způsobu práce a života. 7. Anxiózní (vyhýbavá) porucha

Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a k jiným lidem. Pojmy spojené s psychickými poruchami Psychiatr = lékař se specializací na psychiatrii (mohou předepsat psychiatrickou léčbu, provést fyzickou prohlídku, předepsat léky. Dobry den.S pritelem ziju pres mesic a zjistila jsem,ze v unoru 2013 byl v PL Opava s akutni polymorfni psychoticka porucha bez schizofrennich symptomu.Muzete mi o teto nemoci vice rict?Mam male dite a bojim se...4x denne bere tyto leky Olanzapin Teva 5mg a Rivotril 0,5mg.Kdyz se ho na to zeptam,tvrdi,ze nemocny neni...Porad spi,nic ho nebavi,casto pohledy mimo,kdyz je rozcileny tak je. Krátké příčiny psychotické poruchy, symptomy a léčba. krátká psychotická porucha je to jedna z podmínek, ve kterých se objevují psychotické symptomy. To je; halucinace, mentální zákal, bludy, neuspořádaný jazyk atd.. Odlišuje se však od jiných psychotických poruch, ve kterých se objevuje náhle, což je krátkodobé trvání (nejméně jeden den a nejvýše.

Patří sem hypomanie, mánie s psychotickými symptomy, mánie bez psychotických symptomů, bipolární afektivní porucha, perzistentní afektivní porucha atd. Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy: Patří sem agorafobie, sociální fobie, panická porucha, generalizovaná úzkostná porucha, obsedantně-nutkavá porucha atd F1x.7 Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem: U této poruchy dochází ke změnám v poznávání, afektu, osobnosti či chování a lze předpokládat jednoznačný vztah k účinku užité psychoaktivní látky. Nástup příznaků začíná při akutní intoxikaci, případně bezprostředně po ní

Psychotické poruchy Duševní zdraví networkin

Psychická porucha je považována jako nepříjemný stav, znemožňuje úplné zapojení do běžného života, ztěžuje člověku vztahy a k jiným lidem. Pojmy spojené s psychickými poruchami Psychiatr = lékař se specializací na psychiatrii (mohou předepsat psychiatrickou léčbu, provést fyzickou prohlídku, předepsat léky), vyšetřují těžké případy (např. schizofrenii Dobrý den, nemám ani tak dotaz k zdravotnímu stavu. V předmětu Psychologie na VŠ pracuji na seminární práci na téma Psychotické poruchy - charakteristika a forenzní význam. Když brouzdám na internetu, tak pořádně nevím, co mezi tyto poruchy patří - tzn. jaké je nějaké rozdělení těchto poruch (někde jsem našel, že tam patří schizofrenie - tj ve všech. Pro psychotickou poruchu je typická přítomnost halucinací, bludů a nápadných změn v chování a osobnosti pacienta. Za akutní se považuje rychlý rozvoj psychopatologických příznaků, většinou během 48 hodin, nejdéle však do dvou týdnů od manifestace prvních, třeba ještě nepsychotických projevů. Klíčová slova delirium • akutní psychotické poruchy pčechodné.

Psychóza, psychotické poruchy

Anxiolytika - (diazepam, clonazepam) Elektrokonvulze psychoterapie Delirium Obluzené vědomí Desorientace Porucha provozní a recentní paměti Zvýšená nebo snížená psychomotorika Narušený cyklus bdění - spánek Měnlivost příznaků během dne Somatická porucha Delirium - příčiny Somatická onemocnění (infekce, hypoxie. Akutní porucha je definována jako crescendový vývoj patologického klinického obrazu během dvou týdnů a méně. Pro tyto poruchy nebyl prokázán jejich organický podklad. Popletenost a zmatenost je častá‚ ale dezorientace místem‚ časem a osobou není trvalá nebo dostatečn Porucha většinou sama zmizí za cca. 10 dní po vysazení pervitinu. Samozřejmě duševní onemocnění nemusí po ukončení užívání odeznít a může přetrvávat, někdy i dlouhodobě. Příkladem může být výše zmíněná toxická psychóza, která neodezní po vysazení drogy a přetrvává

 1. Popis nemoci. Bipolární porucha je celoživotní onemocnění, které se projevuje patologickými výkyvy nálad ve smyslu mánie a deprese. Předchozí název nemoci, maniodepresivní psychóza, byl opuštěn, protože ne každý bipolární pacient musí trpět psychózou nebo depresí
 2. Krátká psychotická porucha je stav, během kterého člověk zažije řadu psychotické příznaky, jako jsou halucinace, bludy nebo neorganizovaná řeč a myšlení mezi mnoha dalšími. Nicméně, na rozdíl od jiných psychotických poruch, krátká psychotická porucha se objevuje náhle a nečekaně u pravděpodobně zdravých lidí
 3. Akutní porucha je definována jako crescendový vývoj patologického klinického obrazu během dvou týdnů a méně. Pro tyto poruchy nebyl prokázán jejich organický podklad. Popletenost a zmatenost je častá‚ ale dezorientace místem‚ časem a osobou není trvalá nebo dostatečně závažná‚ aby opravňovala k diagnóze.
 4. Schizofrenie je jedna z prvních, ne-li první lidstvu známá duševní porucha. První zmínky o ní a jejích projevech se objevují už v hebrejské bibli. Schizofrenie byla kdysi odborně nazývána předčasná demence, laická veřejnost ji dosud zná také pod zavedeným pojmem - rozdvojení osobnosti

Psychotické poruchy - Ondřejo

Těžká porucha myšlení, rezervní kompenzační mechanismy mozku vyčerpány, odklon od normy při výkonu všech aktivit a rolí, dezintegrace, krizový stupeň poruchy. Položka 2 : Duševní poruchy a poruchy vyvolané psychoaktivními látkam Psychické poruchy a symptomy v interních oborech. • hepatální encefalopatie • systémový lupus erytematodus. - kognitivní dysfunkce, deprese, změny osobnosti, psychotické příznaky, delirium, • endokrinní poruchy. - hypothyreóza s PM zpomalením, apatií, abulií, depresivní náladou, narušením kognitivních funkcí - hyperthyreóza s nervozitou, PM. Schizoafektívna porucha - objavuje sa depresia alebo manická porucha. Kedy navštíviť lekára? Ak pociťujete niektoré zo spomenutých príznakov, nemusí to ešte znamenať, že vás postihla psychóza. Až 75 - 90 % psychotických príhod je prechodných. Krátka strata motivácie, keď sa vám niečo nepodarí v práci. Obsedantně-kompulzivní porucha (dále OCD - obsessive-compulsive disorder) je po depresi druhou nejčastěji se vyskytující psychickou poruchou. Postihuje 2-3 % celkové populace a vyskytuje se ve stejné míře mezi muži i ženami. Onemocnění obvykle začíná v dětství nebo raném mládí, nejčastěji mezi 18. a 25. rokem života

6.1 Základní charakteristiky poruch osobnosti. Poruchy osobnosti jsou prezentovány extrémně vystupňovanými povahovými a charakterovými rysy, které ve svém důsledku vedou k poruchám sociální adaptace (Svoboda, 2006, str. 255).; Maladaptivní postoje a chování se projevují v široké oblasti osobních a sociálních situací, vedou k pocitům osobní nepohody a mají negativní. Porucha může často předcházet užívání drog (včetně léků a alkoholu), protože mnoho látek způsobuje dočasnou úlevu od obtíží. Úzkost, resp. strach se také může objevit v reakci na neočekávaný průběh intoxikace. Prognosa je dobrá i když léčba je často dlouhodobá a obtížná

PPT - Duševní onemocnění PowerPoint Presentation, free

Panická ataka - příznaky, projevy, prevence a léčba nemocí. Nejprve si popíšeme nemoc, která vede k této panické atace, jedná se o úzkostnou poruchu s názvem panická porucha (e) porucha vedie k značnej osobnej nepohode, čo ale môže byť zrejmé až v neskoršom priebehu, (f) porucha je zvyčajne, nie vždy, spojená s významným zhoršením výkonu, ako v zamestnaní, tak aj v spoločenskej oblasti. (podľa MKCH-10, s.178-179) Špecifické kritériá pre diagnózu schizoidnej poruchy osobnost 50+ videos Play all Mix - Psychoza z pohledu psychotika - Maniodepresivní psychoza - Bipolární afektivní porucha YouTube Studio 27 - Bára Lacinová a Markéta Sedláčková - Když mámu.

C: Trvalá porucha s bludy. Příznaky U této poruchy jsou v popředí bludy (viz Příznaky).Nejčastější je blud pronásledování. Mohou se objevit ale i jiná chorobná přesvědčení, jako nevývratné přesvědčení, že člověk vynalezl převratný vynález (například perpetuum mobile), že trpí nevyléčitelnou nemocí, že mu někdo ublížil a je nutno se s ním soudit, že. df. dg. - co předcházelo; - porucha osobnosti - anomální stále v celém vývoji X schizoformní por. - předtím normální toxická psychóza - toxická látka, mizí do 6 měsíců, chybí základní znaky schizofrenie Trvalé duševní poruchy s bludy F22 - Paranoia = trvalá porucha s blud příručka pro nemocné psychózou a jejich rodiny vydáno ve spolupráci - Praha: Janssen-Cilag: Johnson and Johnson, 1998..

Psychotická porucha v těhotenství Nikola.Kovacova. 10 0 22.10.13 21:43. načítám... Psychoticka porucha v Těhotenství . Ahoj holky chtěla jsem se zeptat jestli z vás se někdo léčí v těhu s psycho. poruchou?... Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta - Psychiatrická klinika Návykové poruchy Apolinář - oddělení léčby závislost Psychóza je závažný duševní stav, který lze definovat jako neschopnost chovat se a jednat v souladu s okolnostmi. Je to vlastně disociace mezi vnímáním, chováním a prožíváním.Mění se vztah nemocného k realitě. Rozdíl mezi psychózou a neurózou spočívá v tom, že v psychóze postiženému chybí nadhled (svým bludům bezmezně věří), zatímco neurotický pacient si. F23 akutni polymorfni psychoticka porucha Dobry den.S pritelem ziju pres mesic a zjistila jsem,ze v unoru 2013 byl v PL Opava s akutni polymorfni psychoticka porucha bez schizofrennich symptomu.Muzete mi o teto nemoci vice rict?Mam male dite a bojim se...4x denne bere tyto leky Olanzapin Teva 5mg a Rivotril 0,5mg.Kdyz se ho na to zeptam,tvrdi,ze..

Popis nemoci Bohnice bez hrani

5.3 Porucha pohlavní identity v dětství (F64.2 dle ICD 10) 5.4 Transvestitismus fetišistický (F65.1 dle ICD 10) 5.5 Transvestitismus dvojí role (F64.1 dle ICD 10) 5.6 Psychotická porucha 5.7 Syndrom skopců 5.8 Organické mozkové léze 6. Poruchy pohlavní identity v období dětství a dospívání 6.1 Terminologie a klasifikace 6.2. • F127 Poruchy způsobené kanabinoidy - psychot.porucha reziduální • F135 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - psychotická porucha • F136 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - amnestický syndrom • F137 Poruchy způsobené sedativy n. hypnotiky - psychot.porucha rezid. • F145 Poruchy způsobené kokainem. významná porucha chování, vyžadující pozornost anebo léčbu F708 jiné poruchy chování F709 bez zmínky o poruchách chování F710 žádná nebo minimální porucha chování F711 významná porucha chování, vyžadující pozornost anebo léčbu F718 jiné poruchy chování F719 bez zmínky o poruchách chování F72 Akutní přechodná psychotická porucha Vzniká náhle, často jako důsledek předchozího stresu. Příznaky jsou v podstatě shodné s paranoidní schizofrenií, střídají se a trvají jen přechodně - do 4 týdnů Zdravě.cz - zdravý životní styl, informace o nemocech a jejich léčbě, těhotenství a péče o dítě, hubnutí, alternativní medicína, sport a relaxace, vztahy a se

Duševní porucha - Wikipedi

status půjčeno do dílčí knihovna sbírka / doba vyhledání umístění popis pozn. Skladová signatur PAniCKá PorUCHA A JAK Ji zVláDAt Druhé vydání Vydalo nakladatelství Galén, Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5 jako účelovou publikaci Lundbeck Česká republika, s. r. o. Editor nakladatelství Lubomír Houdek Šéfredaktorka nakladatelství Soňa Dernerová Redakční spolupráce Alena Regalová Ilustrace na obálce Petr Pane Deprese nebo psychotická porucha. Musíte být pečlivě sledován(a) kvůli možnému zhoršení příznaků. Epilepsie. Myasthenia gravis (těžké onemocnění svalů) nebo jiné poruchy svalů. Roztroušená skleróza. Infekce oka způsobená virem herpes simplex nebo další oční onemocnění, včetně zvýšeného nitroočního tlaku F20-F29: Schizofrénia, schizotypové poruchy a poruchy s bludmi patria do V. kapitoly MKCH-10 - Duševné poruchy a poruchy správania.Táto časť zahŕňa schizofréniu, ktorá patrí medzi najdôležitejšie poruchy, ďalej schizotypové poruchy, perzistujúce poruchy s bludmi a väčšiu skupinu akútnych a prechodných psychotických porúch Porucha může být sdružena se stresem‚ definovaným obvykle jako stresová událost‚ která předchází onemocnění o jeden až dva týdny. . 0: Akutní polymorfní psychotická porucha bez schizofrenních symptomů : Akutní psychotická porucha‚ u které jsou zjevné halucinace‚ bludy a poruchy vnímání‚ které jso

Psychotická porucha, únava - Aktualit

Psychotická onemocnění Testovací instalac

Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha Někdy se vyskytne jako reakce na stresující událost krátká psychotická porucha. Zde je velká naděje, že první by mohla být za určitých podmínek i poslední a již se nevrátit. Ostatní jsou bohužel chronická onemocnění, která lze do určité míry udržovat v klidové fázi pomocí antipsychotik a jiných psychofarmak

Stručná psychotická porucha Základním rysem krátké psychotické poruchy je změna, která znamená náhlý nástup alespoň jednoho z následujících psychotických příznaků: iluze, halucinace, neorganizovaná řeč nebo řeč nebo velmi anomální psychomotorické chování včetně katatonie Máte vybrané filtry: psychoticka porucha a jak se ji branit. Na Heurece využíváme personalizaci a cílenou reklamu. Na základě vašeho chování na Heurece personalizujeme její obsah. Kliknutím na Rozumím nebo jinam souhlasíte také s využíváním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené.

Psychotická porucha ↑ F126: Amnestický syndrom ↑ F127: Psychotická porucha reziduální a s pozdním nástupem ↑ F128: Jiné duševní poruchy a poruchy chování ↑ F129: Neurčené duševní poruchy a poruchy chování ↑ F13: Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním sedativ nebo hypnotik ↑ F130: Akutní. psychotická porucha. Jaká je příčina Jeruzalémského syndromu? Posted on Author . Stát Izrael každoročně navštěvují miliony turistů. U některých z nich se objevují během pobytu nejrůznější psychické poruchy. Nejznámnější psychickou poruchou je Jeruzalémský syndrom. Jeruzalémský syndrom postihuje návštěvníky. Neurčená porucha osobnosti a chování u dospělých ↑ F70: Lehká mentální retardace ↑ F700: žádná nebo minimální porucha chování ↑ F701: významná porucha chování, vyžadující pozornost anebo léčbu ↑ F708: jiné poruchy chování ↑ F709: bez zmínky o poruchách chování ↑ F71: Střední mentální retardace. Vyhláška č. 271/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti.

Poporodní, laktační psychóza – příznaky, projevy, symptomy

Pokud je dominantní porucha sluchu, funkční porucha a míra poklesu pracovní schopnosti se stanoví srovnatelně podle poruchy sluchu, v případě perilymfatických pištěli srovnatelně s poruchami rovnováhy podle položky 8, oddíl A, kapitola VIII. 9a: vleklé záněty s často recidivujícím výtokem vzdorujícím léčbě: 10: 9 Ale tato porucha je poměrně dobře terapeuticky zvládnutelná. Velmi dobrá je např. Dr. Kaněrová. Ale ty si o tom nejdřív něco načti na netu a pak by bylo dobré zajít k dětské psycholožce a domluvit se s ní, aby ti dala tip na někoho, kdo se zabývá terapií KBT MKN-10 F19.5 Psychotická porucha (F10-F19 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním psychoaktivních látek; F00-F99 Poruchy duševní a poruchy chování

Psychické poruchy uLékaře

PPT - Vyšetřovací metody a biologická léčba v psychiatriiSchizofrenie (výsledky průzkumu) | VyplňtoPatologická intoxikace a alkoholismus: trestní odpovědnost

Stav viz sken - Při více aukcích se platí vždy pouze jedno poštovné . Osobní převzetí po dohodě možné na Jižním Městě KUCH Centrum Psychiatrie Nově vzniklé centrum s komplexní psychiatrickou péči Vysoká odbornost lékařů s rozsáhlou zkušeností a mnohaletou prax ii) Panická porucha - úzkost přichází náhle, často bez výraznějšího podnětu, je velmi silná, objevují se tělesné příznaky - třes, bušení srdce, obtíže s dýcháním, pocení apod. Tento stav po určité době odezní, po čase se opět objeví Psychycká porucha je velmi odlišná od jakéhokoli jiného postižení. Zlomíte-li si nohu, můžete to nějak řešit, tady se vám ale podělá samotný řídící aparát a to co se s vámi děje se dá popsat jako život v říši za zrcadlem. Pak už záleží jenom na síle ducha jak se s tím člověk popasuje Podobné jednotky. Zur Klassifikation endogener Psychosen / Vydáno: (1986) Schizoaffective psychoses / Vydáno: (1986) Aufteilung der endogenen Psychosen / Autor: Leonhard, Karl, 1904-1988 Vydáno: (1957) The overlap of affective and schizophrenic spectra / Autor: Marneros, Andreas, 1946-, a další Vydáno: (2007 Předávkování dextromethorfanem může vyvolat psychiatrické poruchy, jako jsou neklid, zmatenost, psychotická porucha, poruchy nervového systému jako jsou poruchy vědomí, závratě, porucha řeči, svalové záškuby, kmitavý pohyb očních bulbů, ospalost a třes, dýchací obtíže jako dušnost, a poruchy trávicího traktu, jako.

 • Akupunktura praha 6.
 • Garra cambodgiensis.
 • Ubytování na horách.
 • Poklad kytice.
 • Básnička pro babičku k svátku.
 • Podnájemce.
 • Kung fu panda shifu.
 • Pečení kynutého těsta v horkovzdušné troubě.
 • Vtipné dámské plavky.
 • Betonova sterka cena.
 • Územní plán zálší.
 • Jak zařídit velký obývací pokoj.
 • Subaru kupe.
 • Symbol přátelství tetování.
 • Sirotčinec slečny peregrinové mapa dní.
 • Smaltovaný hrnec.
 • Lindab click montážní návod.
 • Digitalni uhlomer lidl.
 • Mary elizabeth winstead mcgregor.
 • Hallux valgus rtg.
 • Postřik stromů vápnem.
 • Www omalovankykvytisknuti info.
 • Bazar nábytku havířov.
 • Pere lachaise map.
 • Zaříznutí slepice.
 • Karlovy vary festival 2018.
 • Polo bez koni.
 • Sdružení obrany spotřebitelů české budějovice.
 • Ctyrlistek pohadka.
 • Navas.
 • Výprodej swix.
 • Plameny vášně online.
 • Slovanská epopej kniha.
 • Conrad hilton jr.
 • Logopedické pohádky.
 • Honda rebel 125ccm.
 • Avg cleaner zdarma.
 • Organizace zabývající se problematikou šikany.
 • Image trace illustrator.
 • Motivační dopis struktura.
 • Divočina trailer.