Home

Nájemní smlouva vzor 2022

Vzor nájemní smlouvy ke stažení (zdarma) Pro ty z vás, kteří vůbec netuší, jak by taková nájemní smlouva měla vypadat, jsme si připravili vzor tiskopisu nájemní smlouvy (ke stažení zde). Smlouva obsahuje veškeré náležitosti, s kterými jsme vás seznámili v předchozích odstavcích, je tedy možné ji buď vytisknout a. NÁJEMNÍ SMLOUVA dle § 2201 a násl. občanského zákoníku (dále jen smlouva) dále jen pronajímatel a dále jen nájemce uzavírají následující smlouvu o nájmu bytu: I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je pronájem bytu číslo , zapsaného v katastru nemovitostí pro katastrální území , s dispozicí , o velikosti . Byt je [

Smlouva o nájmu rodinného domu, nájemní smlouva - vzor, formulář, tiskopis ke stažení zdarma online. Vzor je opraven dle nového občanského zákoníku 2014 ___ ___ Smlouva o nájmu rodinného domu, nájemní smlouva vzor Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle ust. § 2235 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský. Nájemní smlouva na byt - vzor. Jak sepsat nájemní smlouvu na byt? Stáhněte si vzor. Níže uvedený vzor smlouvy je pouze příkladem a jeho použití je na vaše vlastní riziko. Pokud chcete mít perfektně zpracovanou nájemní smluvu, využijte placených služeb advokátních kanceláří

Nájemní smlouva bytu - vzor ke stažení online zdarma. Advokátní kancelář Olomouc - právní služby pro firmy i pro občany Vzor nájemní smlouvy na dobu určitou je téměř totožný jako nájemní smlouva na dobu neurčitou. Prodloužení nájemní smlouvy Jak je popisováno již výše, tak nájemní smlouva se může automaticky obnovit dle občanského zákoníku, když tři měsíce po vypršení doby nájemce ani nájemník neprojeví iniciativu nájem. Nájemní smlouva - nájem pozemku na dobu určitou Vzor nájemní smlouvy, kterou se pronajímá pozemek (zahrada), tedy věc nemovitá. Smlouva je uzavřená na... Darovací smlouva - darování nemovitosti Pro všechny, kteří se konečně dočkali možnosti darovat nemovitost a neplatit darovací daň, přinášíme aktualizovaný...; Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k.

Vzor jednoduché nájemní smlouvy na byt ke stažení 2019

Nájemní smlouva upravuje vztah, kdy jedna ze stran poskytne za úplatu straně druhé dům nebo byt k dočasnému užívání. Tento smluvní vzor je upraven tak, aby splňoval nároky kladené ust. § 2201 a násl. občanského zákoníku, ale rovněž i specifika vyžadovaná pro nájem bytu a domu v ust. § 2235 a násl. občanského. vzor 1 - kupní smlouva (doc, 94 kB) vzor 1 - kupní smlouva - komentář (pdf , 250 kB) vzor nájemní smlouvy na byt (zpracovatel KVB advokátní kancelář, s. r. o.) vzor 2 - Nájemní smlouva na byt (doc, 155 kB) vzor 2 - Nájemní smlouva na byt - komentář (pdf, 255 kB) vzor pachtovní smlouvy - zemědělský pacht (zpracovatel KVB.

Nájemní smlouva na byt - vzor 2020 - Práce pro Právníky

 1. ut. Věci - koupě, dílo Smlouva o dílo 202
 2. Nájemní smlouva uzavíraná k nemovitostem se obecně může vztahovat k pronájmu bytu, domu, kancelářských prostor, garáží a jiných objektů. Vzor smlouvy zdarma Doporučovanou smlouvu, uzavřenou podle ustanovení § 2235 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku , si můžete zdarma stáhnout na webových stránkách.
 3. Smlouva a smlouvy a vzory smluv zdarma ke stažení. Vzory smluv zdarma vypracované renomovanou právní kanceláří a které jsou součástí programu Zákony.cz - Smlouvy ČR
 4. Bude-li nájemní smlouva prodloužena o další období může být výše nájemného pronajímatelem zvýšena dle vzájemné dohody. Změnu těchto úhrad oznámí pronajímatel nájemci obvyklým způsobem v souladu s právními předpisy. IV

Tento vzor nájemní smlouvy se hodí na všechny případy. Sestavíte jej za pár minut. Produkty. Chytrá práce s dokumenty Plně přizpůsobitelné řešení pro dokumenty typu end-to-end. Rozšířené sestavování dokumentů. Strukturované pracovní postupy a schválení. Nájemní smlouva na byt. Chci pronajmout Smlouva o nájmu bytu 2020 - aktuální úplné znění zákonů, aktualizované každý měsíc. Ucelený seznam právních norem (nejen) pro účetní a podnikatele. Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Šestistránková nájemní smlouva, kterou obdržíte, byla připravena pro rok 2020 a prostředí nového občanského zákoníku tak, aby vás naopak maximálně chránila. Obsahuje nejen všechny ochranné prvky, za které si právníci nechávají draze zaplatit (a proto je ve standardních vzorových smlouvách nenajdete), ale je také. Nájemní smlouva - vzor ke stažení. Vzor nájemní smlouvy si můžete stáhnout zde. p.s. Zajímají vás novinky z oblasti stavby, rekonstrukce a bydlení? Přijďte se inspirovat na Stavební veletrh ONLINE, který se koná 22.-23. 1. 2021. Vstupenku si můžete zatím registrovat zdarma, jejich počet je však omezen Nájemní smlouva: 4/5 12. Nájemce je povinen odstranit závady a poškození, které způsobil v bytě či v budově sám nebo ti, kdo s ním bydlí. Nestane-Ii se tak, má pronajímatel právo po předchozím upozornění nájemce závady a poškození odstranit a požadovat od nájemce náhradu. 13

Smlouva o nájmu rodinného domu, nájemní smlouva vzor

VZOR KE STAŽENÍ (2019) - Výpověď z nájmu Zajímá vás více? Výpověď z nájmu bytu Jak postupovat při pronájmu bytu Nájemní smlouva a její vzor Dotaz: Rezervační smlouva na byt a poplatek. Článek byl aktualizován 3. 1. 2020 Vzory zařazené do portálu PRÁVO PRO VŠECHNY, provozovaný pojišťovnou právní ochrany D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, představují jedny z nejčastějších vzorů smluv a dalších podání, avšak nejsou a nemohou být uzpůsobeny všem individuálním požadavkům konkrétních případů Na této stránce Vám poradíme, jak postupovat, když potřebujete dát výpověď z nájmu. podle nového Občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) Smluvní strany, které uzavřely Nájemní smlouvu se mohou ocitnout v situaci, kdy jedna, či obě smluvní strany chtějí smluvní vztah ukončit Nájemní smlouva k bytu. Správně sepsaná smlouva Vás ochrání od nepříjemností. Zamezí potencionálním hrozbám, které nájemní vztah přináší. Přispěje k harmonii mezi pronajímatelem a nájemcem. Mějte jistotu, že Vaše smlouva je platná dle aktuálních zákonů, má všechny náležitosti a je právně v pořádku Vzor smlouvy byl pořízen ze serveru BydlimLepe.cz Nájemní smlouva (dle občanského zákoníku) Pronajímatel: Jméno Příjmení, r.č. 881122/2352, adresa trvalého bydliště Nájemce: Jméno Příjmení, r.č. 662255/2352, adresa trvalého bydliště uzavírají smlouvu o nájmu bytu tohoto znění

Rádce spotřebitele: Nájemní smlouva na byt - vzor

Nájemní smlouva upřesňuje vztah mezi nájemcem a pronajímatelem. Pronajímatel nájemní smlouvou přenechává pronajímaný prostor za účelem zajištění stanovených potřeb nájemce a nájemce se zavazuje platit nájemné. Nájemní smlouva se může vztahovat k pronájmu bytu, domu, kancelářských prostor, garáží apod Informace o nájemní smlouvě i samotný vzor nájemní smlouvy ke stažení je platný v roce 2020. V této oblasti nenastaly žádné právní změny, proto jsou informace stále aktuální. Jednoduchý slovník k nájemní smlouvě. Při sepisování nájemní smlouvy se často setkáváme se zaměňováním pojmů

Nájemní smlouva bytu

 1. Nájemní smlouva se sjednává na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemní vztah může být ukončen rovněž dohodou účastníků, dále odstoupením od smlouvy pokud pronajímatel bude potřebovat předmět nájmu pro svou činnost. V těchto případech lhůta k vyklizení činí 2 měsíce. V
 2. Nájemní smlouva 2019: jak správně pronajmout byt. Nájemní smlouva 2019: sepsání se může zdát být poměrně jednoduché. Internet se hemží spoustou vzorů. Pětina Čechů bydlí v nájmu a většina si se smlouvami poradí sama: Co ve smlouvě chybí, se jednoduše opíše z jiného vzoru. Co se nelíbí, to se trochu upraví
 3. Jsme mezi prvními, kteří jsou schopní po 1.1.2014 nabídnout vzory smluv dle aktuální právní úpravy. Pokud byl pro vás tento vzor přínosem, klikněte prosím na To se mi líbí. Děkujeme vám. Nájemní smlouva uzavřená podle § 2201 a následujícíc
 4. vzor nájemní smlouvy univerzální smlouva Majitelé bytů se ve snaze ušetřit často uchylují k tomu, že si vzor nájemní smlouvy stáhnou z internetu, přepíšou údaje a s přesvědčením, že je vše v nejlepším pořádku, dají smlouvu podepsat nájemci
 5. vzor vzory smlouva dohoda žádost dodatek náležitosti obsah text Nájemní smlouva na byt, smlouva o nájmu bytu - vzor ke stažení zdarma (Word) Kupní smlouva na byt, dům, nemovitost - vzor ke stažení zdarma (Word) Odpověděli jsme přes 25.000 vašich dotazů, jsme s vámi 10 let (2009-2019). Jsme na Facebooku

Nájemní smlouva VZOR ke stažení zdarma! ŽijÚspěšně

Vzor: Nájemní smlouva 4. října 2019 Nájemní smlouvou rozumíme smlouvu, kterou se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci věc k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné Smlouva o pachtu penzionu - pachtovní smlouva podle NOZ - vzor ke stažení: 349 Kč 349 Kč: 1.7.2019, Mgr. Pavla Krejčí Počet stran: 6 Typ: Nájemní smlouva - vzor, Smlouva: Vzor smlouvy o pachtu penzionu je dokument připravený odborníky, s garancí správnosti, jistoty a aktuálnosti. Je v souladu s aktuální legislativou

Vzor smlouvy 2019 Číslo smlouvy pronajímatele: Číslo smlouvy nájemce: 19/1131/2600 Nájemní smlouva uzavřená podle ustanovení § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Pronajímatel: Povodí Moravy, s.p Podnájem bytu a podnájemní smlouva VZOR dle NOZ. Podnájemní smlouvu je důležité odlišovat od smlouvy o nájmu bytu, jedná se o 2 zásadně rozdílné smluvní vztahy. Podnájem bytu vzniká, na rozdíl, od nájmu bytu až jako druhý v pořadí. Nájem bytu je uzavřen mezi vlastníkem bytu, tj. pronajímatelem a nájemcem Kdyby totiž nájemce dal byt do podnájmu v rozporu s nájemní smlouvou, byl by pronajímatel oprávněn od nájemní smlouvy odstoupit a spolu s tím by skončila i podnájemní smlouva. Úpravu hledejte v Občanském zákoníku . Podnájemní smlouva k domu je upravena v § 663 a násl Vzor smlouvy 2018 Číslo smlouvy strany povinné: 1068/2019-SML Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřená dle ust. § 2201 a násl., dále ust. § 1785 a ust. 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smluvní strany: Povodí Moravy, s.p. Smlouva o nájmu pozemku, nájemní smlouvy - vzor Smlouva o nájmu reklamní plochy na nemovitosti pro účely umístění reklamní tabule - vzor Smlouva o nájmu služebního bytu zaměstnanci - vzor

Nájemní smlouva - nájem pozemku na dobu neurčitou vzory

Vzor: Smlouva o nájmu k bytu / domu BusinessInfo

Vzor: Výpověď nájemní smlouvy k bytu nájemcem 21. února 2012 16:52 České právo umožňuje nájemci vypovědět nájemní smlouvu k bytu vždy, a to i v případě, kdy to není v nájemní smlouvě výslovně sjednáno Darovací smlouva na nemovitost je i v roce 2020 nejlevnější a nejbezpečnější formou převodu nemovitosti. Smlouva zajišťující darování nemovitosti obdarovanému vyjde levně, nejsou s ní spojeny žádné daně, pokud darujete svému příbuznému a vše lze vyřídit rychle. Darovací smlouvu s návrhem na vklad a návodem na vyřízení můžete získat už za 2900 korun

Dokumenty ODK - Ministerstvo vnitra České republik

VZOR kupní smlouva k převodu družstevního bytu. Ostatní smlouvy: Nájemní a podnájemní smlouvy pro byt *Pozor: dokumenty slouží pouze jako příklad. Důrazně doporučujeme využít služeb právního zástupce. S právním servisem vám můžeme také pomoci. Chci ocenit moji nemovitost zdarma + právní služb Vzory smluv zdarma ke stažení Připravili jsme pro vás nejčastěji používané vzory smluv a dohod zdarma ke stažení. Upravitelné vzory smluv - kupní smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouvu, pracovní smlouva a mnoho dalších vzorů můžete stáhnout najednou v balíčku viz dole. Vzory pracovně-právních dokumentů Klikněte na příslušný vzor a uložte do svého počítače Vzory smluv, dokumenty ke stažení, Vzory smluv ke stažení, kupní smlouvy, vzorové smlouvy, nájemní smlouva, kupní smlouva, Smlouvy darovací, Smlouvy kupní, Smlouvy o dílo, Smlouvy nájemní, Smlouvy o obstarání, Smlouvy pracovní, Smlouvy o poskytnutí, Smlouvy o postoupení, Smlouvy o prodeji, Smlouvy o pronájmu, Smlouvy o provedení, Smlouvy o převodu, Smlouvy o půjčce.

Vzory smluv - Portál POHOD

Jedná se o speciální název pro nájemní smlouvu. Měla by uvádět tyto náležitosti: Kdo a komu pronajímá; Co pronajímá - nutně musí být uvedené katastrální území a čísla parcel; Kolik bude nájemné (nájemné se pohybuje od 1500 do 6000 za hektar) Zda je smlouva sjednána na dobu neurčitou nebo určitou, popř. na jak dlouh Vzor dodatku Představte si, že máte uzavřenou nájemní smlouvu z roku 2007, kdy nájem bytu činil 6.000,- Kč za měsíc. Nyní má být po dohodě stran nájem 7.000,- Kč Smlouva příkazní - vzor 2019 Smlouva sponzorská - vzor 2019 Ve spolupráci s týmem právníků jsme pro Vás připravili užitečný komplet vzorů všech typů smluv a ostatních právních dokumentů, se kterým připravíte jakoukoli vlastní firemní nebo soukromou smlouvu a to jednoduchým vyplněním příslušného vzoru

Vzor - Pracovní smlouva včetně nepovinného výčtu práv a

Nájemní smlouva: vzor, jak ji prodloužit a co je dodatek

Vzorové nájemní smlouvy, které byly schváleny usn. RMČ Praha 6 č. 1364/16 dne 01. 06. 2016. Smlouva o nájmu garáže [DOC • 118kB ] Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání [DOC • 131kB V případě, že se stěhujete do prázdného bytu/domu, který bude celý váš, ale je uzavírána podnájemní smlouva, tak vždy chtějte vidět písemný souhlas vlastníka bytu/domu s podnájmem. Tento souhlas může být zahrnutý v nájemní smlouvě, nebo si ho nájemce (váš pan domácí) může písemně vyžádat (§ 2275 NOZ)

Video: Smlouva a smlouvy zdarma ke stažen

Dědická smlouva - jaké má výhody a čím se liší od závěti? 19.3.2019. Dědická smlouva je jednou z největších změn, kterou nový občanský zákoník z roku 2014 přináší. Nejedná se ovšem o právní institut naší zemi zcela neznámý, nýbrž se jedná o institut staronový, neboť byl do roku 1950 brán jako běžný způsob dědění Podájemní smlouva vzor Mati, 06.05.2019 16:44, Občanské právo, 9 bych se zeptat jak mám sepsat podnájemní smlouvu s tím že se podepíše o 2 měsíce dříve než podnájemní smlouva bude. Den podpisu: 8.5.2019, ale podnájem bude od 1.7.2019. Nájemní vztah začal od 1.7, ale smlova je platná pro obě strany od května. Nájemní smlouva VZOR ke stažení zdarma; Vyplatí se investiční pronájem bytu či domu? 2019 Aktualizováno 8. ledna, 2020. V tomto článku se budeme zabývat tématem plné moci k zastupování. Jednak se dozvíte, co všeobecná plná moc k zastupování je, jaké údaje by měla obsahovat. Dále k čemu se plná moc využívá. VZOR nájemní smlouva k bytu. VZOR podnájemní smlouva k bytu (jednoduchá) VZOR podnájemní smlouva k bytu. Ostatní smlouvy: Kupní a rezervační smlouvy ke koupi nemovitosti *Pozor: dokumenty slouží pouze jako příklad. Důrazně doporučujeme využít služeb právního zástupce

Smlouva o nájmu nebytových prostor - pronajímatelem je SVJNÁJEMNÍ SMLOUVA

Smlouva komisionářská - vzor 2021 Smlouva kupní - vzor 2021 Smlouva o budoucí smlouvě kupní - vzor 2021 Smlouva o dílo - vzor 2021 Smlouva o důchodu - vzor 2021 Smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou - vzor 2021 Smlouva o nájmu bytu na dobu určitou - vzor 2021 Smlouva o nájmu dopravního prostředku - vzor 2021 Smlouva o nájmu. Nájemní smlouva, smlouva o nájmu bytu - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014; Kupní smlouva na byt, dům, pozemek, nemovitost - vzor zdarma ke stažení - nový občanský zákoník 2014; Kupní smlouva na automobil - vzor zdarma + potvrzení o převzetí technické dokumentace, NOZ 201 Smlouva by měla být zhotovena písemně v jednom provedení pro každou ze zastupujících stran. Dodatek k nájemní smlouvě Občas se stane, že je potřeba napsat i dodatek nad rámec původní smlouvy. V tom případě mluvíme o dodatku nájemní smlouvy. Ten se může týkat v podstatě čehokoliv. V dodatku by nemělo chybět

Ukončení nájemní smlouvy nájemcem vzor, formulář. U nájmů na dobu neurčitou je možná výpověď nájemcem bez udání důvodu. Je nutné ji dodat v písemné podobě druhé straně, v našem případě tedy pronajímateli. Vzor dohody o ukončení nájmu bytu naleznete níže. Výpovědní doba běží od prvního dne. Smlouva o nájmu parkovacího stání člen družstva strana 1 dne 01.01.2019 (také jen rozsahu, jako má nájemce z této nájemní smlouvy a zajistit jejich dodržování podnájemcem, zejména co se týče dodržování Provozního řádu a Požárního řádu Nájemní smlouva na garáž. Dobrý den, zajímalo by mne, jaké paragrafy nového Občanského zákoníku se vztahují k pronájmu garáže.Ve starém občanském zákoníku se na pronájem garáže vztahovala ustanovení týkající se pronájmu nebytových prostor, ta se však v novém občanském zákoníku definují jako prostor sloužící k podnikání, což ale garáž (alespoň v. Náležitosti kupní smlouvy na auto. Kupní smlouva na jakoukoliv movitou věc, tedy i automobil, je smlouva, při které se převádí vlastnické právo na auto mezi prodávajícím, kterému vzniká povinnost odevzdat auto kupujícímu, a kupujícím, jemuž vzniká povinnost automobil převzít a zaplatit za něj prodávajícímu stanovenou kupní cenu Důkaz: smlouva o zápůjčce, nájemní smlouva, ze dne datum Žalobci dosud nebyla uhrazena ani částečná platba z uvedené smlouvy, čímž se žalovaný dostal do prodlení s hrazením svého dluhu ohledně částky výše dlužné částky Kč, a to od datum počátku prodlení žalovaného

Společné jmění manželů (zúžení SJM, rozšíření SJMSmlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikáníVzor pracovní smlouvy ()

3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem předání bytu. 4. Nedílnou součástí této nájemní smlouvy je: výpis z Katastru nemovitostí - příloha č. 1. specifikace místností - příloha č. 2. protokol o předání bytu - příloha č. VZOR - Nájemní smlouva + Protokol; Obsah. Zde je k nahlédnutí vzor SMLOUVY O NÁJMU BYTU a PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU: Smlouva o nájmu bytu má celkem 7 stran a je zapotřebí si ji příslušně zvětšit. Je zde uvedena v plném znění, tak jak je s nájemníky uzavírána Smlouva o nájmu dopravního prostředku a poskytnutí služeb č. 1/2019 uzavřená podle ustanovení § 2321 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen Občanský zákoník) (dále též jen Smlouva), mezi těmito smluvními stranami: pan Zdeněk Šťastný, nar. 28 Nájemní smlouva dle NOZ (OBECNÝ VZOR) Tato nájemní smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran, a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. V Praze dne V Praze dne _____ _____ Pronajímatel Nájemce. Přílohy k této nájemní smlouvě:. Tato smlouva je vyhotovena ve . vyhotoveních. III. Účastníci této smlouvy prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy Nájemní smlouvu upravují § 2201 nOZ a nás (před 2014 663 OZ a násl) a rozšiřující ustanovení o nájmu bytu §. 2234 nOZ a násl. (resp. § 685 a násl). Jednoduchý vzor nájemní smlouvy zde.. Předmět nájmu bytu - jakýkoli pronajatý prostor určený či užívaný k bydlen

 • Boj s celulitidou v tehotenstvi.
 • Vegan opalovací krém.
 • Modely eshop.
 • New england aquarium.
 • Peeling s kyselinou mléčnou.
 • Slovanská epopej kniha.
 • Módní trendy podzim zima 2017 2018.
 • Plotova pletiva.
 • Monitorování medvěda.
 • Palivové dřevo ondřejov.
 • Ceník paliv.
 • Bohnický hřbitov bláznů prohlídka.
 • Plotova pletiva.
 • Tamarín žlutoruký.
 • Mudr. bilská bulovka.
 • Fitness jablkovo tvarohovy kolac.
 • Symbol přátelství tetování.
 • Prodej svatebních šatů olomouc.
 • Fotokompozit bez bpa.
 • Rest roxy.
 • Bolest břicha jako před menstruací.
 • Jumanji v.
 • Pokemon go metal coat evolutions.
 • Uzená krůta prodej.
 • Účinky jablečného moštu.
 • Skola eu praha rozvrh hodin.
 • Nedělní blesk archiv.
 • Wahoo elemnt roam.
 • Fotokompozit bez bpa.
 • Čmelík hračkářství.
 • Valy plazy.
 • Karton prodej.
 • Jumpscare game.
 • Vnitřní ucho se skládá z.
 • Žampionová omáčka s rýží.
 • Cane gatto brno.
 • Stojan na nože nerez.
 • Jak poznám že mám anorexii.
 • Formuláře ke stažení výpověď.
 • Vlasta burian mluví anglicky.
 • Atlantis paradise island.