Home

Skloňování podstatných jmen rodu středního pracovní list

Podstatná jména rodu středního - pracovní list

 1. Podstatná jména rodu středního - pracovní list • Autor: Miroslava Hrstková • řezen 2012 • 4. ročník • Český jazyk • Škola: Základní škola, hrudim, Dr. Peška 768 Neberte oknům světlo! (Část z článku MRAKODRAPY Ondřeje Horáka v časopise abc, prosinec 2008, obrázek Klipart
 2. Pracovní list č. 18 - český jazyk 4. ročník - řešení Tvarosloví - Skloňování podstatných jmen rodu středního 1. Do slov doplň vynechané i/í nebo y/ý. Za každé podstatné jméno připiš jeho vzor. podstatné jméno vzor podstatné jméno vzor obydlí stavení pískle moře sídliště moře krmítko měst
 3. Vzory podstatných jmen: Žák: - u podstatných jmen určuje mluvnické kategorie - vyjmenuje vzory podstatných jmen rodu mužského, ženského, středního - přiřazuje slova ke vzorům - skloňuje podstatná jména s pomocí přehledu jednotlivých vzorů - odůvodňuje psaní koncovek podstatných jmen - správně píše i, y v.
 4. Skloňování podstatných jmen rodu středního. Podstatná jména rodu středního řadíme ke vzorům podle koncovek. Dané podstatné jméno si řekneme v jednotlivých pádech a podle shody koncovek určíme vzor. Nejčastěji si stačí říct první a druhý pád. kolo - bez kola (město - bez města) - vzor město. Vzor MĚST
 5. Pracovní list pro žáky 4. ročníku ZŠ. Žáci doplňují chybějící i/y, opakují pravopis vyjmenovaných slov a slov příbuzných. Dále třídí (barevně odlišují) podstatná jména středního rodu podle příslušnosti ke vzorům
 6. PODSTATNÁ JMÉNA - ROD STŘEDNÍ . Jméno: 1. Doplň I-Í, Y-Ý, zdůvodni správným tvarem. bušit kladivy: městy : velká vítězstv -> pod ko
 7. 2 cvičení na práci s textem - vyhledávání a určování rodu středního; Urči rod,číslo, pád, vzor; Urči vzor (5 cvičení) - rod střední; Skloňování podstatných jmen rodu ženského. Přehledná tabulka vzorů pro ženský rod; Skloňování vzorů ženského rodu - tabulka; Skloňování jednotlivých vzorů: ŹENA, RŮŽE.

Podstatná jména rodu ženského - pracovní list • Autor: Miroslava Hrstková • řezen 2012 • 4. ročník • Český jazyk • Škola: Základní škola, hrudim, Dr. Peška 76 Procvičování pravopisu podstatných jmen rodu středního. Rébusy Pracovní list, v němž si žáci zábavnou formou pomocí luštění rébusů zopakují své znalosti o podstatných jménech - rody, pády, vzory a tvoření správných tvarů v určitých pádech. Odkaz na televizní vysílání 4. ročník. 4. týden - Vyjmenovaná. 2 cvičení na práci s textem - vyhledávání a určování rodu středního. Urči rod,číslo, pád, vzor. Urči vzor (5 cvičení) - rod střední. Skloňování podstatných jmen rodu ženského. Přehledná tabulka vzorů pro ženský rod. Skloňování vzorů ženského rodu - tabulka. Skloňování jednotlivých vzorů: ŹENA, RŮŽE.

4: Český jazyk: Podstatná jména - rod střední: Skloňování - doplňování i, í / y, ý (dvojvýrazy) 01 Vzory skloňování podstatných jmen Vzor určujeme podle rodu a zakončení našeho slova v prvním pádu. Pomáháme si dalšími pády, které bezpečně známe a porovnáme se vzorem. Pozor na některé výjimky (například dítě: rod střední, vzor kuře vs. děti: rod ženský, vzor kosti).

Pracovní list - vyjmenovaná slova i koncovky podstatných jmen - dum; Základní skladební dvojice. Podmět a přísudek - Ryšavá; Pracovní list - dum; Druhy podmětu - Ryšavá; Druhy přísudku - Ryšavá; Shoda podmětu s přísudkem. Podmět rodu středního 1 - dum; Podmět rodu středního a ženského PL online. Pracovní list s rozlišováním podstatných jmen od sloves, rodu podstatných jmen, skloňování, vzory, pády. Tabulky slouží k rozlišování rodů, vzorů podstatných jmen. Nejdříve zařadíme rozlišování podstatných jmen od sloves, rody, pády. Následně s každým rodem pracujeme jednotlivě, rozstříháme podstatná jména a přiřazujeme je k vzorům, skloňujeme vybrané. V češtině rozlišujeme tři rody: ženský, mužský a střední. K jakému rodu které podstatné jméno patří, poznáme opravdu snadno. Stačí abychom si na dané slovo v 1. pádu ukázali ukazovacím zájmenem (ten, ta, to). Více o určování rodu si můžete přečíst v článku Rod podstatných jmen Pracovní list k procvičování podstatných jmen rodu mužského, hravou formou si žáci procvičují mluvnické kategorie, pravidla psaní koncovek a skloňování K procvičení probírané látky jsou určeny dva samostatně prodejné pracovní sešity. Publikace svou bohatou slovní zásobou, množstvím textů a podrobnými. Pracovní list slouží k procvičení a upevnění znalostí o podstatných jménech rodu ženského. Pracovní list na podstatná jména rodu ženského k vytištění. 1. cvičení: Přiřaďte podstatná jména rodu ženského ke správným vzorů

Pracovní list č. 19 - český jazyk 4. ročník - řešení Tvarosloví - Skloňování podstatných jmen rodu ženského 1. Do slov doplň vynechané i/í nebo y/ý. Za každé podstatné jméno připiš jeho vzor. podstatné jméno vzor podstatné jméno vzor povinnost kost opice růže Litomyšl píseň výheň píse Skloňování podstatných jmen rodu středního - vzor MĚSTO: 1-2-3 Doplň koncovky podstatných jmen rodu středního, které se skloňují podle vzoru MĚSTO. 1. p. č. j. 2. p. č. j. 7. p. č. mn. Maximální počet bodů 12. Správně doplněno koncovek podst. jmen. znovu. VZORY PODSTATNÝCH JMEN RODU STŘEDNÍHO. Klikni na modrou šipku v okýnku a vyber správný vzor. Pak stiskni KONTROLA. Vzory rodu středního. vzor MĚSTO. 1.p.č.j. - koncovka -o

Pracovní list - opakování - základní skladební dvojice, minulý čas, slovesný způsob, vyjmenovaná slova, pády podstatných jmen: 5. VY_32_INOVACE_5_57.pdf (168,8 kB) VY_32_INOVACE_5/58: Pracovní list - opakování - koncovky minulého času, koncovky přídavných jmen, vzory podstatných jmen, předpony, skupiny je/ě, ně. Anotace: Výklad: - skloňování podstatných jmen rodu středního podle vzorů Praktické činnosti: - přiřazování podstatných jmen ke vzorům - určování pádů a vzorů podstatných jmen - doplňování i, í nebo y, ý v koncovkách, odůvodňování pravopisu - opakování - řazení slov podle abecedy Procvičování: - interaktivní tabule - pracovní list

Podstatná jména rodu středního - PRO ŠKOLÁK

Vzory rodu mužského pracovní list. skloňování vzorů mužského rodu. Hmyzí cvičiště. přiřazování podstatných jmen ke vzorům. pravopis podstatných jmen rodu mužského. Pravopisný trenažér. Partneři. Ajina.eu - pracovní listy do angličtiny Pracovní list na podstatná jména rodu ženského k vytištění PODMĚT RODU STŘEDNÍHO A ŽENSKÉHO . Jméno: 1. Připomeň si. Je-li podmět v množném čísle rodu středního, píšeme v příčestí minulém . Je-li podmětem slovo děti, píšeme v příčestí minulém Český jazyk - pracovní list 8 Opakování - podstatná jména rodu středního U vzorů rodu středního máme jeden tvrdý vzor - město!!! Důležité je si zapamatovat, že v 7. pádě množného čísla u podstatných jmen rodu středního podle vzoru město píšeme - y - ptáme se (s) kým, čím ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ Tento pracovní sešit nahrazuje původní pracovní sešit Pravopis podstatných jmen rodu ženského a středního. - Do sešitu je vložena karta s přehledem skloňování podstatných jmen rodu ženského a středního

Přehledná karta formátu A4 zaměřená na vzory podstatných jmen rodu středního. Vzory podstatných jmen - rod střední (Word) 1 soubor(y) 66.27 KB. Stáhnout. Vzory podstatných jmen - rod střední (PDF) Pracovní list - doplnění hudebních pojmů, rozdělení hudebních nástrojů. Název Vzory podstatných jmen rodu středního Anotace Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení vzorů podstatných jmen rodu středního. Žáci třídí podstatná jména středního rodu podle příslušnosti ke vzorům. Autor Marcela Kunartová (Autor) Jazyk čeština Očekávaný výstup Skloňovat podstatná jména • Podstatná jména, skloňování a vzory podstatných jmen, mluvnické pády, pádové otázky • - český jazyk online, gramatika. Posunout na obsah. home » gramatika » vzory podstatnych jmen Skloňování podstatných jmen rodu středního Vzor MĚSTO. Pá

Vzory podstatných jmen rodu středního V podstatných jménech vzoru kuře můžeme určit i/y podle toho, zda vyslovujeme koncovku měkce -ti nebo tvrdě -ty. Vzor již určovat nemusíme, jen pro úplnost: (Kdo, co Skloňování podstatných jmen - výjimky Vzory mužského rodu 1 zobrazit Skloňování jmen středního rodu podle vzoru město - 2. p. mn. č. zobrazit Skloňování jmen středního rodu podle vzoru město - 6. p. mn. č. zobrazit Skloňování jmen středního rodu zakončených na -um, -on, -ma zobrazit Skloňování jmen středního rodu zakončených na -ao, -eo, -io, -yo, -u Vzory podstatných jmen Podstatná jména rodu mužského mají tyto vzory: pán hrad muž stroj předseda soudce. Přehledná tabulka - vzory rodu mužského. Pravopisná cvičení s kontrolou Přehledná tabulka - skloňování vzorů rodu středního. TESTY - vzory rodu středního. Vedle těchto podvzorů máme ještě jeden: rikša. Ten slouží pro skloňování podstatných jmen, která mají před koncovkou - a měkkou souhlásku (j, ž, š, č, ř, c). Tato slova mají pak v 2. pádu jednotného čísla koncovku měkké I (bez rikši, bez bači, bez nindži, bez Nohavici apod.)

Pracovní list k procvičování učiva - skloňování podstatných jmen rodu mužského Očekávaný výstup: Žák rozlišuje ve slovech koncovky podstatných jmen rodu mužského, dopisuje i, í nebo y, ý do slov, určuje vzory. Zdůvodní shodu přísudku s podmětem -několik podstatných jmen rodu ženského typu idea má zvláštní skloňování-skloňují se zčásti podle vzoru žena, zčásti podle vzoru růže-kde se J vyslovuje, tam se také píše-např. idea, orchidea, odyse Určování správného i/y v koncovkách podstatných jmen dělá velmi často problémy. Kamenem úrazu je chybné zařazení slova ke správnému rodu a poté vzoru. Způsob psaní je ve většině případů naznačen tím, že vzory mají před koncovkami souhlásku tvrdou nebo měkkou

Opakování vzorů rodu středního a ženského, pádů podstatných jmen. Náhled: Pracovní list v pdf: Pracovní list - Opakování vzorů rodu středního a ženského, pádů podstatných jmen.pdf (54719) Převody jednotek délky, objemu a hmotnosti, násobení dvojciferným číslem,písemné odčítání. Tabulka SKLOŇOVÁNÍ ROD ŽENSKÝ/STŘEDNÍ A4. Přehledná tabulka skloňování vzorů podstatných jmen rodu ženského, na druhé straně pak přehledná tabulka skloňování vzorů podstatných jmen rodu středního Skloňování vzorů podstatných jmen rodu středního. Cena s DPH 23,00 Cena bez DPH 19,01 Kč.

Když určujeme kategorie podstatných jmen, tak nás zajímá pád, číslo, rod a vzor.Ovšem když nám jde o pravopis koncovek podstatných jmen, tak tu poznáme podle vzoru.Vyzkoušejte si zábavné cvičení na Pravopisně.cz a soutěžte s ostatními o první místo Tak právě tuto tabulku by měly mít k dispozici všichni žáci čtvrtých tříd, protože se učí toto učivo. Jedná se o velice přehlednou tabulku všech vzorů podstatných jmen a to všech vzorů. Rodu středního, ženského i mužského. Barevně jsou zde zvýrazněny všechny koncovky podstatných jmen Životnost určujeme pouze u podstatných jmen rodu mužského. Většinu živých bytostí řadíme k životným podstatným jménům. A naopak. kluk, sportovec, pták - životná podstatná jména kyblík, záznam, proutek - neživotná podstatná jména. Ne vždy gramatická a biologická životnost odpovídají Opakujeme učivo 1. pololetí - vyjmenovaná slova, stavba slova, pravopis předpon, probrané mluvnické kategorie u podstatných jmen a sloves. Pracujeme na volných pracovních listech. K odevzdání po prázdninách pracovní list str. 4 - 6. Učebnice: vybraná cvičení str. 59, 62 - 67. Pracovní sešit str. 35 - 38

Podobné cvičení najdete zde: Vzory středního rodu (online cvičení) Můžete si také prověřit znalosti vzorů podstatných jmen rodu mužského a vzorů podstatných jmen rodu ženského. Případně si můžete stáhnout a vytisknout naše výukové karty pro vzory rodu ženského, vzory rodu mužského a vzory rodu středního - vloženou kartu s přehledem skloňování podstatných jmen rodu mužského, ženského a středního. Nový pracovní sešit Pravopis podstatných jmen hrou (4-61) nahrazuje původní pracovní sešit Pravopis podstatných jmen hravě (4-55). Nový sešit má větší formát (B5) než původní pracovní sešit (A5) Všechny informace o produktu Skloňování vzorů podstatných jmen rodu středního, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Skloňování vzorů podstatných jmen rodu středního Název Vzory podstatných jmen rodu ženského Anotace Materiál obsahuje pracovní listy k procvičení vzorů podstatných jmen rodu ženského. Žáci třídí podstatná jména ženského rodu podle příslušnosti ke vzorům. Autor Marcela Kunartová (Autor) Jazyk čeština Očekávaný výstup Skloňovat podstatná jména. Speciální. Pracovní sešit pro 4. ročník. V novém pracovním sešitě Procvičujeme pravopis podstatných jmen rodu ženského a středního si žáci procvičí pravopis podstatných jmen rodu ženského a středního zábavnou formou. Do sešitu je vložena karta s přehledem skloňování podstatných jmen rodu ženského a středního

Učírna - Skloňování podstatných jmen rodu středního

Nový pracovní sešit slouží k procvičení pravopisu podstatných jmen rodu ženského a středního. Sešit obsahuje klíč s řešením a vloženou kartu s přehledem skloňování jednotlivých vzorů Podobné jednotky. Pravopis podstatných jmen hravě : (psaní i/y v koncovkách) : pracovní sešit pro 4. a 5. ročník / Hlavní autor: Janáčková, Zita, 1967- Vydáno: (c2002) Procvičujeme pravopis podstatných jmen rodu ženského a středního : pracovní sešit pro 4. ročník / Hlavní autor: Bičanová, Lenka, 1983- Vydáno: (2016 V novém pracovním sešitě si žáci mohou zábavnou formou procvičit skloňování podstatných jmen podle jednotlivých rodů. Nový pracovní sešit Pravopis podstatných jmen hrou nahrazuje původní pracovní sešit Pravopis podstatných jmen hravě.Nový sešit má větší formát (B5) než původní pracovní sešit (A5).; Obsahuje rovněž dvoubarevnou kartu se skloňováním.

Pracovní list 1.třída Prvouka Pracovní listy, Třída a Škola. Vzory podstatných jmen - Skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského | Učebnice Mapy Nápady do třídy. Hravá slohová výchova 3 - pracovní sešit. Jarmila Králová Máme rádi Česko - závěrečný pracovní list pro skupiny (zpětná vazba) Pavla. Všechny informace o produktu Skloňování vzorů podstatných jmen rodu ženského/, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Skloňování vzorů podstatných jmen rodu ženského/ Vzory podstatných jmen/ Skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského . Karty s přehledem učiva. Formát A4, křídový karton lakovaný Karty jsou na tvrdém papíru oboustranně potištěné a opatřené lakovou úpravou odolnou proti ušpinění a oděru

Kupte titul Skloňování podstatných jmen rodu mužského za 25 Kč v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky titulu, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobný titul z nabídky více než 19 miliónů titulů Procvičujeme pravopis podstatných jmen rodu ženského a středního Autor Lenka Dočkalová. Nový pracovní sešit slouží k procvičení pravopisu podstatných jmen rodu ženského a středního. Sešit obsahuje klíč s řešením a vloženou kartu s přehledem skloňování jednotlivých vzorů. NNS462 . Dárek! Aktuální dTes Podstatná jména rodu středního Anotace Pracovní list k procvičování podstatných jmen rodu středního, hravou formou si žáci procvičují mluvnické kategorie, pravidla psaní koncovek a skloňování. Autor Mgr. Monika Gregorová Jazyk Český jazyk Očekávaný výstup Žák určí podstatné jméno středního rodu, umí je. Skloňování podstatných jmen středního rodu. Skloňování ruských osobních a místních jmen. Nesklonná podstatná jména TATRA nabízí unikátní koncepci podvozku a nákladní vozy v 7 základních modelových řadách. Nyní uvádí na trh novinku TATRA PHOENIX . Metodické plány - ruština. Vyberte si svůj kurz z bohatého rozvrhu Kniha: Pracovní sešit z českého jazyka pro 4. třídu 2. díl -- Pracovní sešit ZŠ; Autor: Potůčková Jana; Orientační obsah 2. dílu: * Vzory podstatných jmen rodu středního * Vzory podstatných jmen rodu ženského * Vzory podstatných jmen rodu mužského * Souhrnná cvičení * Slovesa - opakování * Časován..

Podstatná jména - rod střední - Digitální učební materiály RV

Skloňování podstatných jmen rodu středního Anotace Pracovní list slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva o vzorech a skloňování podstatných jmen rodu středního Nový pracovní sešit slouží k procvičení pravopisu podstatných jmen rodu ženského a středního. Sešit obsahuje klíč s řešením a vloženou kartu s přehledem skloňování jednotlivých vzorů. NNS462 (pracovní sešit pro 4. ročník Skloňování vzorů podstatných jmen rodu ženského/ Hodnocení produktu: 0%. Karty s přehledem učiva. Formát A4, křídový karton lakovaný Karty jsou na tvrdém papíru oboustranně potištěné a opatřené lakovou úpravou odolnou proti ušpinění a oděru.... Uložit ke srovnání. Koncovky podstatných jmen rodu mužského - pracovní list - zde - prosím o zaslání doplněného pracovního listu zpět - možno vytisknout, oskenovat a poslat, případně opsat na papír, ofotit a poslat, nebo vyzvednout ve vestibulu školy a po vyplnění hodit do schránky u školy (podepsané) test V zajetí - z de test Útěk - zd Podstatná jména mužského rodu. Do okýnek vypiš z textu podstatná jména mužského rodu. Stiskni pak KONTROLA. S dědečkem jsem navštívil cirkus. Nejdříve cvičili akrobati na visuté hrazdě. Létali z jedné hrazdy na druhou jako vrabci. Pak přišel žonglér s talíři a míči. Rozházel je do vzduchu a zas je schytal

Test - PODSTATNÁ JMÉNA - ROD STŘEDNÍ - pracovní list y_32

Nový pracovní sešit slouží k procvičení pravopisu podstatných jmen rodu ženského a středního. Sešit obsahuje klíč s řešením a vloženou kartu s přehledem skloňování jednotlivých vzorů. (pracovní sešit pro 4. ročník mužského a středního rodu koncovku : -es, nebo -s. Zvláště podstatná jména na -el, -er, -en, - chen, -lein, přibírají pouze -s (des Onkels, des Mädchens, des Fräuleins). Takto skloňujeme všechna podstatná jména rodu ženského, středního a většinu podstatných jmen rodu mužského Podstatná jména rodu ženského mají 1. pád jednotného čísla jednak s koncovkou, jednak bez koncovky.. U podstatných jmen ženského rodu s koncovkou (-a nebo -e) rozlišujeme podle dané koncovky dvojí skloňování, a máme tedy pro ně 2 vzory: tvrdý (-a) a měkký (-e). U podstatných jmen ženského rodu bez koncovky rozlišujeme podle tvaru ve 2. pádu dvojí skloňování, a.

Procvičování pravopisu podstatných jmen rodu středního. Rébusy Pracovní list, v němž si žáci zábavnou formou pomocí luštění rébusů zopakují své znalosti o podstatných jménech - rody, pády, vzory a tvoření správných tvarů v určitých pádech. Odkaz na televizní vysílání 4. roční vzory podstatných jmen rodu středního, zařadí podstatná jména k jednotlivým vzorům. Speciální vzdělávací potřeby - zdravotní postižení - LMP Klíčová slova podstatné jméno, rod střední, město, moře, kuře, stavení Druh učebního materiálu Pracovní list Druh interaktivity Kombinace Cílová skupina Žá

Barevné tabulky k doplňování rodu, čísla, pádu a vzoru u podstatných jmen rodu ženského a mužského. Lze využít jako pracovní listy, testy či pro samostatnou práci ve dvojicích, trojicích (výhodou je, že žáci si mohou zkontrolovat práci sami - učební materiál obsahuje vyřešené tabulky). Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a. Celá řada obecných podstatných jmen přejatých se skloňuje podle svého rodu a zakončení jako slova domácí (auto = vzor město, autor = vzor pán, demokracie = vzor růže, lyrika = vzor žena, atom = vzor hrad atd.).Některá přejatá podstatná jména se neskloňují (filé, kupé, angažmá, kupé atd.)

Podstatná jména - rod, číslo, pád, vzor :: PROCVIČOVÁNÍ

tento týden nás čekají vzory podstatných jmen rodu mužského PÁN a HRAD. vzor PÁN - VYSVĚTLVKY. Ke vzoru PÁN budou patřit všechna podstatná jména rodu mužského ŽIVOTNÉHO, která mají v 2. pádě koncovku -A - pán bez pána, takže např. pes bez psa, čáp bez čápa, lev bez lva, Pavel bez Pavla, tatínek bez tatínka, atd - samohlásky, souhlásky, vyjmenovaná slova, slovní druhy, pádové otázky, určování rodu u podstatných jmen, skloňování vzorů podstatných jmen rodu středního. Čtěte svoje knihy a z každé přečtené knihy vypracujte čtenářskou kartu (bez ilustrace), kterou mi pošlete na e-mail Němčina má 3 typy skloňování podstatných jmen - silné (nejčastěji používané u podstatných jmen rodu mužského a středního), slabé (některá podstatná jména rodu mužského) a smíšené (většina podstatných jmen rodu ženského) . K jakému typu skloňování podstatné jméno patří, tedy jak se budou tvořit tvary jednotného a množného čísla, zjistíme. Pomocí moderní grafiky zpracovává problematiku skloňování podstatných jmen ženského rodu Pracovní list - podstatná jména rodu ženského. 1, Vybarvi políčka s podstatnými jmény podle zadání: vzor žena - červeně vzor růže - zeleně vzor píseň - žlutě vzor kost - modře. 2, Zahraj si na učitele/učitelku Pád, číslo, rod a vzor podstatných jmen: Skloňování podstatných jmen Učivo 3. ročníku: Slova proti kladná: Učíme se abecedu Druhy vět: Slovní druhy: Věta jednoduchá a souvětí Párové souhlásky : Pád, číslo a rod podstatných jmen

Podstatná jména rodu ženského - pracovní list

Pravopis podstatných jmen rodu středního Podstatná jména rodu středního, která se skloňují podle vzoru: Město - mají v 7. pádě množného čísla koncovku -y Moře - mají ve 3. a 6. pádě čísla jednotného a ve 2., 3. a 6. pádě čísla množného koncovku -i Stavení - píše se vždy s koncovkou - ÚKOL 4: Vymysli a napiš do sešitu větu,(popř. krátký příběh) v níž použiješ všechny vzory podstatných jmen rodu středního nebo ženského. Tzn. ÚKOL 4: I přesto, že byla žena promrzlá až na kost , vesele si zpívala oblíbenou píseň : Pluj planá růže z pohádky Zlatovláska 3.2.2015: Podstatná jména - procvičování rodu středního a ženského - doplňování i/y do koncovek podstat.jmen - určování vzorů - zkušební diktát. Byl zadán DÚ. 2.2.2015: Podstatná jména. prac. list na podstatná jména rodu středního, na známky byla spojení: na pol-průmyslové odvětv-těžkými bidl-proplouvat zdymadl

1. trÉnovÁnÍ podstatnÝch jmen rodu stŘednÍho. 9. opakovÁnÍ takÉ - je, -Ě (připomenu pomůcku: -jednat, -jevit, -jem, -jel skloŇovÁnÍ podstatnÝch jmen rodu stŘednÍho Etymon, pojmenovací motiv a význam vlastních jmen Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.c Člen a skloňování Člen. Německá podstatná jména jsou buďto: mužského rodu (der Mann - muž), ženského rodu (die Straße - ulice), nebo středního rodu (das Hotel - hotel). Je to naznačeno členem nebo zájmenem před podstatným jménem. Člen je s podstatným jménem nerozlučitelně svázán Kartičky k tisku a zalaminování k procvičování skloňování podstatných jmen. Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu Skloňování podstatných jmen.xls ŠPAČKOVÁ, Michaela. Skloňování podstatných jmen. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 11. 06. 2010.

 • Kurz cupcakes brno.
 • Vlhkost v bytě 70.
 • Canesten test recenze.
 • Nk test kolostrum.
 • Vikingové v anglii.
 • Crystal building nyc.
 • Byliny na sliznice.
 • Iphone 6s portret.
 • Prakticky lekar bez pojisteni.
 • Housle referát.
 • Anglické fráze práce.
 • Česnekové škvarky.
 • Jak jíst kurkumu.
 • Instagram sharlotaofficial.
 • Odolná potahová látka.
 • Fagocitosa.
 • Romek hanzlík.
 • Clarkova klasifikace.
 • Autoland sluštice.
 • Rakovina žaludku u psa.
 • Za nepřátelskou linií.
 • Víno pálava pozdní sběr.
 • Krovy konstrukce.
 • Sob polární.
 • Toyota sienna hybrid.
 • Objektiv na focení polární záře.
 • Lifting obličeje diskuze.
 • Kyslik.
 • Dechovky k poslechu.
 • Posilování trapézů doma.
 • Loď uss gerald ford.
 • Sea temperature los cristianos.
 • Odpočet daně.
 • Gimp černobílé pozadí.
 • Brno vídeň letiště student agency.
 • Sd karta 64gb planeo.
 • Stahovací lustr nad jídelní stůl.
 • Jak sladit ženicha s nevěstou.
 • Abraxas wiki.
 • Tachov fotbal.
 • Nazareth ostrava.