Home

Vikev huňatá osivo

Vikev huňatá: Hluboce kořenící, obohacuje půdu množstvím organických látek, poutá dusík: Víceletá: Víceletý odstup od hrášku a fazole: Od srpna do poloviny října: 600-800g/ar: Gr003: Svazenka: Rychle rostoucí, dobře pokrývá půdu, silný vývoj kořenů vede k dobré struktuře půdy, pastvina pro včely Trávník | Osivo | Rašelina | Zahrada | Květiny | Tato doména je na prodej! Hledat zde Hledat v internetu. vikev huňatá. Oblíbená hledání. VIKEV SETÁ GRETA. Udržovatel: DANKO Hodowla Roślin, Sp. z o.o., PL. Zástupce v ČR: KLEE AGRO, s.r.o. Greta je středně raná odrůda s vysokým výnosem semene. Rostliny nízké 102 cm. Květy světle fialové, fáze kvetení trvá 22 dní. Šedozelená semena jsou v téměř nepukavých luscích - nedochází ke ztrátám při přezrátí VIKEV HUŇATÁ (Vicia villosa Roth.) Hospodářský význam vikve huňaté U nás se pěstují dva druhy ozimé vikve - vikev panonská a vikev huňatá a jeden druh jarní vikve - vikev setá. Vikve se využívají ke krmným účelům na zelenou hmotu, siláž nebo senáž. Na semeno se pěstují zejména pro osivo

Vikev huňatá - FARMA PERMALAND ekologické osivo

 1. Vikev ozimá Význam a využití ozimé vikve panonské v praxi Osivo ihned ventilujeme, následně vyčistíme a dosušíme dle potřeby. Biologické dozrávání osiva trvá až 3 týdny.Výnosy zrna se pohybují od 0.5 do 1.0 t z hektaru,za příznivých podmínek i více. Aplikace SELGEN RÁDC
 2. - pro lehké půdy např.: vikev huňatá, řepka ozimá, žito - pro středně těžké a těžké půdy např.: řepice ozimá, řepka ozimá, žito. Pro ozimé směsky na zelené hnojení se velmi dobře uplatní i žito, které tím, že odnožuje, tvoří nejen nadzemní zelenou hmotu, ale i mohutnou svazčitou kořenovou soustavu
 3. Zelené hnojení, zelené hnojivo, ekologické hnojivo, bob, zarývání luštění, 40 g inkarnát 20 g řepka 20 g řepice 30 g inkarnát a 5 g řepka 20 g inkarnát, 40 g vikev huňatá a 30 g liliek mnohokvětý 70 g vikev huňatá a 100 g pšenice nebo ozimné žito 80 g lupina modrá, 20 g peluška, 20 g vikev, 10 g slunečnice a 10 g hořtic
 4. Oseva, Agro Brno, spol. s r.o. - Váš partner pro osivo a sadbu. Nabídka osiv, kukuřice, travních směsí, obilovin, a další sadby
 5. certifikované BIO osivo. kategorie C1. balení: pytle 25 kg, vaky 500 kg. udržovatel: B O R, s.r.o. právně chráněná odrůda . plastická odrůda. vysoké výnosy zelené hmoty. průměrná HTS je 54 g. vyšší vzrůst s bohatým olistěním. rychlý počáteční růst. semenná zralost 120 dní, pícní cca 80 dn
 6. Ozimé vikve jsou součástí Landsberské směsky (ozimá vikev, jílek mnohokvětý, inkarnát) Produkce čistého porostu vikve seté a panonské je 15 - 20 t.ha-1 zelené píce. Produkce vikve huňaté je 20 - 30 t.ha-1 zelené píce. Obsažené antinutriční látky, podle Lichnera et al. (1983) obsahuje vikev huňatá více hořkých látek

Greening (EFA) - Platba na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí, která je nedílnou součástí dotačního opatření SAPS. Vede k zaměření se na ekologičtější produkci a vzdělávání zemědělců o významnosti zelenějšího zemědělství. Motivací je příplatek k platbě SAPS Společnost SOUFFLET AGRO před dvěma lety zahájila prodej osiva řepky ozimé vlastní značky SOUFFLET SEEDS. Prodeje byly zahájeny hybridem Estelia Ferteq. Výživa a stimulace rostlin v průběhu celého vegetačního období. Guardteq. Ochrana plodin před vnějšími vlivy ve všech růstových fázíc

travnÍ osivo; vonnÉ oleje; hnojiva. kristalon (13) minerÁlnÍ (51) organickÁ (22) organominerÁlnÍ (30) ostatnÍ (24) houby - sadba; svÍČky. hŘbitovnÍ (19) vonnÉ (27) kvĚtinÁČe; jahodnÍk a drobnÉ ovoce. borŮvka (1) kustovnice (1) malinÍk (6) malinoostruŽina (1) ostruŽinÍk (2) rakytnÍk (1) rybÍz (4) rŮŽe; cibule sazeČk Vikev setá (jarní forma vikve) Vikev huňatá; Mají krátkou vegetační dobu, chutné (vysoké procento vodorozpustných cukrů), levné osivo, snáší nízké teploty (-14 °C), rané. Díky brukvovitým pícninám bylo možné prodloužit dobu zeleného krmení o 1 měsíc V ČR se vyskytuje 26 druhů vikví. V Seznamu odrůd zapsaných ve Státní odrůdové knize jsou hlavní druhy tři a to: vikev huňatá (Vicia villosa) s ozimými odrůdami Modra a Viola, vikev panonská (Vicia pannonica) se starou ozimou odrůdou Dětenická panonská (1941) a vikev setá jarní (Vicia sativa) s odrůdou Ebena.Uváděné tři druhy mají několik podruhů

Nabízíme vám vysoce kvalitní osiva, která poskytují vysoké výnosy, dobrou odolnost a zdraví. Vybírejte z odrůd kukuřice, slunečnice, obilovin, luskovin, jetelovin a dalších Vicia (Vikev): popis, kultivary, návody na pěstování a množení a prodej Vikev (Vicia) je velký rod rostlin z čeledi bobovité, zahrnující asi 160 druhů.Vikve jsou přímé nebo popínavé byliny s motýlovitými květy nejčastěji v hroznovitých květenstvích. Rostou v počtu asi 160 druhů v mírných oblastech severní polokoule a místy i v horských oblastech tropů Nabízíme vám několik odrůd luskovin, jako je lupina, hrách, peluška, vikev nebo bob. Jedná se o odolné odrůdy vhodné pro pěstování v našich podmínkách

Prodej osiv a bio osiv, krmných, travních, jetelotravních a pastevních směsí včetně meziplodin, trav, bylin a květin. Dále nabízíme jetelotravní a krmné směsi BELLMIX®, směsi jarní i ozimné do bioplynových stanic které vyhovují svažitosti terénu kde jsou protierozní opatření, krmné trávy a květnaté louky. Dále směsi na osev biopásů, jenž splňují podmínky. ing. Aleš CHLUPÁČ - vedoucí útvaru: tel.: 603 552 990: Vlasta HROMADOVÁ - referentka: tel.: 605 856 27

ROSTLINNÁ VÝROBA. Rostlinná výroba je základní odvětví zemědělské výroby, které se zabývá pěstování rostlin a jejich produkty slouží k výživě lidí a hospodářských zvířat a jako průmyslové suroviny 2000 druhů semen a osiv exotických rostlin, zeleniny, bylinek, léčivek, semena, osiva a cibuloviny pro Váš dům a balkón či zahradu Vikev jarní Greta. středně raná intermediární odrůda, registrace PL 2016; velmi vysoký a stabilní výnos cca 4,6 t/ha; lusky téměř nepukavé, nedochází ke ztrátám při přezrán

Vikev na semeno určená seje se pokud možno časně, obyč. v 1. pol. dubna, do řádků 15-25 cm od sebe vzdálených. Nejnižší teplota ke klíčení potřebná jest 1-2° C. Na 1 ha vysejeme při setbě plné (na široko) 1.5-2.4 hl, při setbě řádkové 1.2-1.8 hl. 1 hl váží 71-77-85 kg. Osivo zapravuje se do hloubky 3. Zajímavosti ze světa rostlin. Katalog rostlin s vyhledáváním jednotlivých druhů. Rezervace, chráněná území a jiné významné botanické lokality. Ohrožené a chráněné druhy rostlin Vicia villosa (Vikev huňatá): popis, kultivary, návody na pěstování a množení a prodej 2.4 Osivo, setí Termíny setí, výsevné množství v milionech klíčivých semen (MKS): Druh MKS Termín setí Vikev huňatá ozimá 1,2 vikev + 2,4 pšenice ozimá do 15.9. Vikev panonská ozimá 2,4 vikev + 1,2 pšenice ozimá do 15.9. Vikev setá jarní 1,6 vikev + 1,6 pšenice jarní souběžně s jarními obilninam Vhodné předplodiny: vikev huňatá (ozimá) a její zapravení do půdy jako zelené hnojení. (Osivo vikve huňaté je však těžko k dostání.) Jako zelené hnojení je výborná i svazenka. Vikev huňatá je ozimá, proto se musí vysévat na podzim, svazenka asi tři měsíce před zaoráním

• Vikev setá dozrává pomalu. Proto je možná směska pouze s ovsem. • Hořčiny v zrnech omezují její využití ke krmení. Z toho důvodu se ozimá vikev huňatá (Vicia villosa) pěstuje většinou s ovsem a žitem jako předplodina pro hlav-ní plodinu náročnou na dusík, například kukuřici regulace zaplevelení, osivo, biologická ochrana, ) 19. 20. Charakteristika jednotlivých skupin plodin z hlediska sestavování osevních postupů (110), vikev huňatá (50) či panonská (80) 3

vikev huňatá - Osivo

Uznané osivo ozimů v České republice v roce 2019 - OBILNINY. Certified seed of winter crops in the Czech Republic in 2019 - CEREALS. Druh, odrůda Vikev huňatá - Hairy vetch. Vicia villosa . Roth Rea 42,00 106,00 4,00 152,00 89,35% Latigo 18,12 18,12 10,65%. Celkem - total 42,00 0,00 106,00 4,00 170,12 100,00% Vhodnou předplodinou je vikev huňatá, zejména její zapravení do půdy jako hnojení, nicméně osivo vikve huňaté je těžko k dostání. Jako zelené hnojení je pak dobrá i svazenka. Výsadba česneku na podzim Jarní česnek můžete sázet od podzimu do jara. Sadba česneku na podzim má větší výnos a nesnižuje se skladovatelnost

Ozimý česnek není vhodné vysazovat na záhon, kde se dříve pěstoval hrách, cibule a pór, jarnímu česneku ale tyto předplodiny nijak nevadí. Vhodnou předplodinou je vikev huňatá, která je perfektní, když je zapravena do půdy jako hnojení. Její osivo je ale těžko k dostání. Jako zelené hnojení je velmi dobrá i svazenka Dá se jmenovat vikev huňatá (Vicia villosa), vikev pestrá (Vicia picta), bob (Vicia faba), vikev ptačí (Vicia cracca), vikev plotní (Vicia sepium), vikev narbonská (Vicia narbonensis) atd. Jejich druhová pestrost a přizpůsobivost se dá využít v různých klimatických podmínkách vikev huňatá (ozimá) vikev panonská, vikev jarní, peluška (hrách setý rolní) lupina bílá (vlčí bob mnoholistý), sója luštinatá, dále . krmné brukvovité. plodiny - především . krmná kapusta, okrajově řepka olejka a hořčice bílá a dále . krmné okopaniny: krmná řepa, krmná mrkev (mrkev obecná), ředkev vodnice. Vikev huňatá Vikev setá Vikev úzkolistá Žito seté obiloviny, polní plodiny . Obiloviny obecně sejeme zpravidla do řádků cca 30cm od sebe, abychom je mohli okopávat, případně sejeme na široko na nezaplevelený záhon. Jařiny březen/duben, přesívky pokud možno časně Mohlo by být zelené hnojení, třeba svazenka, hořčice, velmi dobrá je vikev huňatá, ale ta je jednak ozimá, jednak se špatně shání osivo. 5. 4

Na přezimování sejte jen osivo ozimých druhů, které nepoškodí mráz, jako je ozimá řepka, vikev huňatá či žito. Můžete je i kombinovat, například žito s víko. Důležitý je brzký termín setí, v závislosti na oblasti od poloviny září do poloviny října, aby rostliny dostatečně narostly a byly odolné proti mrazům Vikev huňatá (Vicia villosa) představuje ozimý druh, který se vysévá v srpnu. HTS je 25 - 45 g, listy a lodyhy jsou porostlé trichomy. Vytváří jednostranné hrozen s 10 až 20 fialovými květy

Vikev huňatá Rostliny na zelené hnojení FARMA

Vyhláška č. 378/2010 Sb. - Vyhláška o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostli Vikev huňatá dlouhá 3,80 m. Vikev huňatá. Vikev ozimá panonská s jetelem inkarnát. Hrách ozimý druh EFB 33 jako čisté osivo a ve směsi 25. 5. 2007 Tzv. zelené hnojení konec září. osivo v termínu od 25. srpna do 15. září 20-25 kg/ha vikev setá, vikev huňatá, jetel, vojtěška, směs výše uvedených druhů plodin, směs s více než 50 % jetele nebo vojtěšky. Všechny uvedené druhy plodin máme v nabídce a jsme schopni je dodat

Vikev setá - Oseva, Agro Brno, spol

Jetel je velmi dobrou předplodinou, ještě lepší by byla vikev huňatá, ale její osivo je těžko k sehnání. 4. 12. 2010 17:59 Jaroslav Kynčl. Dekuji za odpoved! 8. 5. 2011 22:32 Jiri Seidl. Dobrý den, koupil jsem v Litpměřicích na výstavě sadbový česnek,prodavačka říkala že je to ruský paličák.Nevíte co je to za odrudu. zimé formy má vikev huňatá, vikev panonská a ozimá peluška. Ani tyto plodiny nelze odmínkou k založení produktivního porostu je kvalitní osivo s vysokou klíčivostí a vitalitou. Úprava osiva: a) oření - nejlépe formou inkrustace Ozimé formy má vikev huňatá, vikev panonská a ozimá peluška. Ani tyto plodiny nelze charakterizovat jako pravé ozimy, neboť i při jarním setí kvetou a poskytují výnos semen. ěstování přezimujících luskovin je v našich podmínkách značně rizikové. Požadavky na podmínky prostřed vikev huňatá SE, E 16 85 20 98,0 0,3 0,3 20 0 - 2 1000  ￿ C ￿ ￿ ￿ ￿ 1,0 0,5 ￿ - 0 5 ￿ ￿  vikev setá, panonská SE, E 16,0 85 20 98,0 0,3 20 0 - 2 1000  ￿ C ￿ ￿ ￿ 98,0 1,0 0,5 0,3 - 0 5 ￿ ￿ 1) Tvrdá semena se připočítávají ke klíčivým v max. množství dle sloupce 5

Vyhláška č. 191/1996 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin - zrušeno k 21.04.2004(175/2004 Sb. Osivo prochází trubkou a sbírá se do vhodné nádoby. Minimální vnitřní průměr Nobbeho vzorkovadla musí být dostatečně široký na to, aby umožňoval volný a hladký tok osiva a nečistot do vzorkovadlem. Vikev huňatá. Vicia villosa. 30 000. 1000. 100. 1000. 500. Vikev panonská. 191/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 25. června 1996, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 21 odst. 3, § 22 odst. 8, § 23 odst. 2 a § 28 odst. 6 a 7 zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin (dále jen zákon): § 1 (1. 384. VYHLÁŠKA ze dne 20. července 2006, kterou se stanoví podrobnosti o uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu. Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 8, § 3a odst. 11, § 4 odst. 15, § 5 odst. 9, § 6 odst. 9, § 7 odst. 6, § 8 odst. 3, § 11 odst. 3, § 12 odst. 7, § 13 odst. 6, § 14 odst. 6, § 15 odst. 4, § 16 odst. 11, § 17 odst. 13, § 18 odst. Virové choroby řepky jsou pro pěstitele poměrně nový problém. Jejich výskyt je podrobněji a pečlivěji sledován od roku 2016, kdy došlo k masivnímu rozšíření virové žloutenky vodnice

Vikev ozimá - SELGEN, a

Jsou to: bob obecný, peluška jarní, vikev ozimá, vikev huňatá, fazol obecný, cizrna beraní, lupina žlutá, bílá a úzkolistá, doporučujeme do osiva jarních obilovin přidat osivo mrkve (pastyňáku) a po sklizni obilovin po orbě či podmítce kořeny mrkve nechat vybrat zvěři, I když jsou kořeny velikosti 5 - 6 cm. Sumimax 0,3 kg. Přípravek na ochranu rostlin SUMIMAX je herbicid pro aplikaci v sóji a pro podzimní aplikaci v ozimé pšenici proti jednoděložným a dvouděložným plevelům 01966L0401 — CS — 01.01.2019 — 016.001 — 4 M19 Agrostis capillaris L. psineček tenký B Alopecurus pratensis L. psárka luční M11 M35 Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl ovsík vyvýšený M22 Bromus catharticus Vahl sveřep samužníkovitý Bromus sitchensis Trin. sveřep sitkovský M18 Cynodon dactylon (L.) Pers ovsík vyvýšen

Zelené hnojen

スペイン語 - Agrostis canina L. - agrostis canina - Festuca ovina L. - festuca ovina - Lupinus albus L. - altramuz blanco, variedades amargas, - Lupinus luteus L. - altramuz amarillo, variedades amargas, - Trifolium alexandrinum L. - trébol de Alejandría - Trifolium incarnatum L - trébol encarnado - Trifolium resupinatum L. - trébol persa - Vicia sativa L. - veza común - Vicia. Contextual translation of vicia from Czech into Greek. Examples translated by humans: Άρθρο 7, vicia villosa vicia faba και, vicia faba Κουκιά

Bioinstitut, o.p.s. se sídlem v Olomouci byl založen v roce 2004 za účelem zastřešení aktivit výzkumu a vzdělávání v ekologickém zemědělství v České republic.. ČSN 46 1300-5 ČSN 46 1300-5 Norma stanoví podmínky pro veškeré dodávky luštěnin krmných. Za luštěniny krmné se považují tyto druhy luštěnin: Hrách setý (Pisum sativum L.), čočka jedlá (Lens esculenta Moench.), fazol obecný (Phascolus vulgaris L.), bob obecný (Faba vulgaris Moench.), peluška jarní (Pisum sativum L., subsp. sativum convar. speciosum /Dierb.), vlčí bob. Směrnice Komise 92/19/EHS ze dne 23. března 1992, kterou se mění směrnice 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh. Směrnice Rady 92/33/ES ze dne 28. dubna 1992 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh Složení: hybridní jílek diploidní 50 %, vikev huňatá 50 %; Secí stroj může mít zásobník na osivo o velikosti 200, nebo 250 litrů. Výsevek je možno nastavit v rozsahu od 5-50 kg/ha. Fotogalerie. Komentáře. Váš komentář čeká na schválení.

 • Pánské punčocháče diskuse.
 • Friends csfd.
 • Sedlová střecha.
 • Joe dirt online.
 • Nákup benzínu účtování.
 • Fb video ads specs.
 • Jarni cibuloviny prodej.
 • Stavoblock system sro.
 • Wolfram mathematica návod.
 • Můžu to zvednout huawei.
 • Money bank jobs.
 • Download airdroid for pc.
 • Audi a5 2013.
 • Ozubené kolo se šikmými zuby.
 • Výtahová šachta.
 • Key generator for games.
 • Skoliose therapie.
 • Děčín hamburk http www labskaplavebni cz do hamburku.
 • Presbeton plot.
 • Jak si postavit vlastní závodní dron.
 • Bakaláři bigy brno.
 • Neplodnost po potratu.
 • Valtice 1.9 2018.
 • Fitness nové město nad metují.
 • Televize 150 cm.
 • Značka.
 • Jazzové boty.
 • Veronal.
 • Belgická čokoláda wikipedie.
 • Filmová klapka prodej.
 • Recept na dobry zakusek.
 • Stříhání konečků cena.
 • Pevi volná místa.
 • Testy na cukrovku.
 • Broušení sádrokartonu hrubost.
 • Doxyhexal vedlejší účinky.
 • Lorax film.
 • Motto umění.
 • Člověk člověku vlkem latinsky.
 • Seminární práce za peníze.
 • Peugeot rifter ceník pdf.