Home

Odvzdušnění palivové soustavy vznětového motoru

Zdravim, dneska se me staa takova nemila vec - mel jsem malo nafty, tak tak na dojeti na benziknu a jak jsem k ni dojizdel, auto trosku skublo, ale dojelo v pohode. Nacerpal jsem, ale uz me to nechce naskocit - toci, ale nenastartuje. Sat naftu saje, jde to videt v pruhledne hadicce z palivoveh Palivová soustava vznětového motoru Úkolem palivové soustavy vznětového motoru je dopravit do spalovacího prostoru válce v požadovaném okamžiku přesně stanovené množství paliva, které se musí před vznícením dokonale rozprášit. Hlavní části: a) Nízkotlaká část - 1. palivová nádrž 2. palivové potrub Palivové soustavy vznětového motoru Tvorba směsi u vznětových motorů je složitější,než u motorů zážehových. Směs se tvoří přímo ve válci tak,že rozprášené palivo se vstřikuje do stlačeného a ohřátého vzduchu a čas na tvorbu je velmi krátký. Rozeznáváme 3 způsoby tvorby směsi K hlavním částem této palivové soustavy patří Palivová soustava vznětového motoru: Author: Bench. Last modified by: Bench. Created Date: 5/23/2010 2:31:00 PM Other titles: Palivová soustava vznětového motoru:.

Problém s ranními starty. Naběhl a potom chcípl. Po několikátém nahození se motor rozjel pravidelně. A byl v pohodě Palivová soustava zážehového motoru Tvorba směsi v karburátoru Úkolem palivové soustavy je dopravit dostatečné množství paliva z nádrže do spalovacího prostoru tak, aby proces spalování byl co nejdokonalejší. Spalovací motory patří do skupiny s vnitřním spalováním. Na spalování paliva působí řada faktorů 11) Popište hlavní části palivové soustavy vznětového motoru. palivová nádrž. přepojovací kohout. dopravní čerpadlo. jemný čistič. vstřikovací souprava: vstřikovací čerpadlo, vstřik. trubky a vstřikovače. nízkotlaká část. hrubý čistič paliva. odpadní potrubí, ruční pumpička. odvzdušnění jemného čističe. účel palivové soustavy: - musí mít možnost odvzdušnění - co nejmenší průtokový odpor Aby se nemuselo při neprohřátém motoru obohacovat, musely by se používat vysoké otáčky, což je pro studený motor stejně zhoubné jako ředění oleje palivem. Proto by se měla učinit taková opatření, která zrychlí ohřev. Na rozdíl od benzínu má totiž nafta současně mazací funkci komponentů palivové soustavy. Mluvíme o vysokotlakém čerpadle a samozřejmě vstřikovačích. A je jedno, zda se bavíme o common-railu, PD jednotkách nebo o klasických, třeba dvoupružinových typech, ovládaných výhradně tlakem nafty a používaných na původních.

VW Bora a Golf 4 - Jak odvzdusnit palivovou soustavu

Palivové soustavy zážehových motorů: Palivové soustavy zážehových motorů: Účel: Za každého provozního stavu motoru zásobovat systém přípravy zápalné směsi palivem Používané palivo: kapalné (benzín, benzol, metanol) plynné (zemní plyn, propan-butan, bioplyn) Tvorba směsi: vnější vnitřní Směs je zažehávána z cizího zdroje Palivové filtry Vstřikovač Palivová soustava vznětového motoru s řadovým vstřikovacím čerpadlem Vstřikovací čerpadlo Regulátor otáček Podávací čerpadlo a hrubí čistič paliva Palivová nádrž 9.3.2009 11 Palivová soustava vznětového motoru s řadovým vstřikovacím čerpadlem 9.3.2009 12 9.3.2009 1 Palivové soustavy Úkolem palivové soustavy je p řivést, ve vhodný okamžik vzhledem k poloze pístu pot řebné množství paliva do spalovacího prostoru nebo sacího potrubí. Zážehové motory požívají lehce odpa řitelné kapalné paliva nebo paliva plynná. Sm ěs vytvo řená palivovým systémem motoru se musí během fáze. Popište postup při odvzdušnění palivové soustavy vznětového motoru. Dobrá zpráva! Tato otázka, včetně všech ostatních zkušebních otázek z předmětu OÚV, j

Popište postup při odvzdušnění palivové soustavy vznětového motoru. 14. Popište postup při hledání příčiny zavzdušnění palivové soustavy vznětového motoru. 15. Popište funkci regulátoru otáček vstřikovacího čerpadla a funkci omezovače rychlosti. 16. Popište kontrolu a údržbu výfukového systému motoru. 17 Zanesení palivové soustavy nečistotami či vodou - necháme zkontrolovat, vyčistit či vyměnit Závada palivového čerpadla - necháme odstranit v odborném servisu Samovolné zastavení vznětového motoru - přerušení dodávky paliva do spalovacího prostoru. Pohonné hmoty. Používáme pouze pohonné hmoty předepsané výrobce Popište hlavní části palivové soustavy vznětového motoru. Dobrá zpráva! Tato otázka, včetně všech ostatních zkušebních otázek z předmětu OÚV, je

Zavzdušňování palivové soustavy - Ford Focus 1

13. Popište postup při odvzdušnění palivové soustavy vznětového motoru: - moderní motory se odvzdušňují samy - začneme v místech odvzdušňovacích bodů (šrouby), od čerpadla motoru, nízkotlaký, pak vysokotlaký okruh - vyměnit hadičky, utáhnout šrouby, dolít naftu 14 Schéma palivové soustavy vzn tového motoru 1. Palivová nádrž 2. Uzavírací kohout 3. Nízkotlaké potrubí 4. Podávacíþerpadlo 5. Jemný þistiþpaliva 6. Vst ikovací þerpadlo 7. Vysokotlaké potrubí 8. Vst ikovaþ 9. Odpadní trubka 10. Odvzduš ovací trubka 11. Kompreso Popište funkci regulátoru otáček vstřikovacího čerpadla a funkci omezovače rychlosti 16. Popište kontrolu a údržbu výfukového systému motoru 17. Popište, jakou funkci plní katalyzátor výfukových.. 13. Popište postup při odvzdušnění palivové soustavy vznětového motoru. 36

11) Popište hlavní části palivové soustavy vznětového motoru

Vzhledem k překvapivě dobrým referencím ze strany některých servisů, s nimiž máme spolupráci a také na základě testu dekarbonizace motoru vozu Subaru Legacy Diesel uveřejněném ve Světě Motorů, bychom se čištění palivové soustavy s využitím technologie BG Products určitě nebáli 3514. Popište postup při hledání příčiny zavzdušnění palivové sousta vy vznětového motoru: 36Zkontrolujeme, zda máme palivo v nádrži a poté provedeme vizuální kontrolu, zda neodkapává ze soustavy nafta a zda nejsou na palivovém potrubí místa s zesílenou vrstvou uloženého prachu. 115 po odvzdušnění čističe odvzdušňujeme čerpadlo stejným způsobem (pokud se čerpadlo neodvzdušňuje automaticky) 14. Popište postup při hledání příčiny zavzdušnění palivové soustavy vznětového motoru. příčin zavzdušnění je mnoho, proto musíme vycházet od NEJBANÁLNĚJŠÍ PORUCHY !! V horní části podávacího čerpadla je ruční čerpadlo, které se používá k čerpání paliva nezávisle na pohonu, tedy při stojícím motoru. Ruční čerpadlo ase používá hlavne k odvzdušnění palivové soustavy stojícím motoru (9) 42 Studijní opora Palivové soustavy vznětových motorů 4.6 Palivová soustava vznětového motoru s tlakovým zásobníkem - Common Rail Obrázek 49 Palivová soustava s tlakovým systémem (Common Rail System) U vstřikování s tlakovým zásobníkem je palivo čerpáno vysokotlakým čerpadlem do společného (common.

Údržba, diagnostika a opravy palivové soustavy vznětového motoru Palivová soustava vznětových motorů musí plnit stejné požadavky jako u motorů zážehových, tj. dodat palivo ve správném množství, formě a okamžiku tak, aby bylo co nejlépe využito tlaku vzniklého spáleném paliva 13. Popište postup při odvzdušnění palivové soustavy vznětového motoru. Provádí se při poruše těsnosti a zavzdušnění palivového systému. Postup: - odstranit netěsnost - povolit odvzdušňovací šrouby na víku jemného čističe paliv Odvzdušnění nádrže je vyvedeno hadicí do plnicího hrdla, kde také končí přepadová hadice nádrže. Naskočením motoru se začne působením podtlaku vzduchová přívěra otvírat, protože je v tomto okamžiku ovládána pouze vlastní vratnou pružinou. Závady palivové soustavy. Poruchy průtoku paliva Zjistí-li se. Po zahřátí motoru při otevřených ventilech topení pečlivě zkontrolujeme těsnost chladicí soustavy a doplníme na úroveň Max. Na vhodné místo, např. k vyrovnávací nádobce, upevníme štítek s uvedením druhu chladicí kapaliny, její koncentrace a příštího termínu výměny

Palivová soustava, princip činnosti karburátoru

 1. Zážehový motor je spalovací motor, u něhož je směs paliva a vzduchu ve válci zapálena (zažehnuta) elektrickou jiskrou, kterou obvykle vytvoří zapalovací svíčka.Tím se liší od vznětového motoru, kde dochází k samovznícení vstříknutého paliva samotnou teplotou stlačeného vzduchu.. Zážehové motory pracují s nižším kompresním tlakem
 2. 12. V čem spočívá údržba a ošetřování palivové soustavy vznětového motoru Těsnost spojů - palivo ven - velká spotřeba, ekologie, vzduch dovnitř - zavzdušňování palivové soustavy a výpadku provozu. Čistota - palivové soustavy, paliva - výměny filtrů, odkalování nádrţe
 3. 13. Popište postup při odvzdušnění palivové soustavy vznětového motoru. 14. Popište postup při hledání příčiny zavzdušnění palivové soustavy vznětového motoru. 15. Popište funkci regulátoru otáček vstřikovacího čerpadla a funkci omezovače rychlosti. 16. Popište kontrolu a údržbu výfukového systému motoru. 17
 4. 14. Popište postup při hledání příčiny zavzdušnění palivové soustavy vznětového motoru: Zkontrolujeme, zda máme palivo v nádrži a poté provedeme vizuální kontrolu, zda neodkapává ze soustavy nafta a zda nejsou na palivovém potrubí místa s zesílenou vrstvou uloženého prachu. 15

Jemný přípravek do paliva ATOMIUM A-PROHIM™ SDA (SDA) je navržen tak, aby obnovil a udržoval výkon naftových palivových soustav včetně systémů Common Rail a čerpadlo-tryska. Přípravek čistí (myje), promazává a chrání před korozí trysky a palivová čerpadla a udržuje jejich provozuschopnost 16. Odvzdušnění jemného čističe paliva 17. Převlečná matice 18. Měrka oleje 19. Spojka pohonu vstřikovacího čerpadla 20. Ovládací lanovod přidavače paliva 21. Odpadní potrubí 22. Ukazatel stavu paliva (palivoměr 12.V čem spočívá údržba a ošetřování palivové soustavy vznětového motoru Kontrol Seminární práce Vznětové motory Vznětové motory •Vznětový (naftový) motor •zážehový (benzinový) motor •používá se především pro svou účinnost a proto velmi příznivou měrou provozní spotřebu, jak do osobních automobilů, tak i do lehkých užitkových automobilů •přímé a nepřímé vstřikované •Vznětové motory mají podstatně všechno. Vzduch v palivovém systému vznětového motoru může být způsoben tím, že těsnění spojů je poškozeno, gumové palivové hadice jsou prasklé, svorky se zhoršily. Také potrubí paliva může trpět koroze, zejména v místě připojení s palivovým filtrem Tvorba palivové směsi vznětového motoru je jeden ze zásadních činitelů U palivové soustavy s řadovým vstřikovacím čerpadlem (obr.1) je palivo Součásti tohoto čerpadla je také ruční čerpadlo, používané pro odvzdušnění palivové soustavy, napíklad pi úplném vyřř čerpání paliva z nádrže nebo po.

Co se stane, když vám dojde palivo? Pozor, nejde o

Méně často mohou vyžadovat propláchnutí palivové soustavy vznětového motoru.V extrémních případech mrazí motorová nafta vede k potřebě drahých oprav zařízení na naftu. Voda v palivovém systému naftového motoru. Voda vstupující do palivového systému vznětového motoru se může vyskytnout z různých důvodů 13. Popište postup prii odvzdušnění palivové soustavy vznětového motoru. 14. Popište postup při hledání příčiny zavzdušnění palivové soustavy vznětového motoru. 15. Popište funkci regulátoru otáček vstřikovacího čerpadla a funkci omezovače rychlosti. 16. Popište kontrolu a údržbu výfukového systému motoru. 17

T 16 Palivové soustavy zážehových motorů se vstřikováním

 1. Popište postup při odvzdušnění palivové soustavy vznětového motoru. 14. Popište postup při hledání příčiny zavzdušnění palivové soustavy vznětového motoru. 15. Popište funkci regulátoru otáček vstřikovacího čerpadla a funkci omezovače rychlosti. 16. Popište kontrolu a údržbu výfukového systému motoru. 17
 2. - Nastartujeme motor a zkontrolujeme těsnost palivové soustavy. Palivová soustava se odvzdušní automaticky. Výměna palivového filtru u vznětového motoru Části filtru: 1 - Vložka palivového filtru 2 - Šroubové hrdlo 3 - Těsnící O-kroužek 4 - Těsnící kroužek snímače teploty 5 - Snímač teplot
 3. Popište postup vyhledání příčiny zavzdušnění palivové soustavy vznětového motoru; sled jednotlivých úkonů, které je třeba vykonat v průběhu odvzdušnění palivové soustavy vznětového motoru. pro skupiny . C, D, T. 35. Vysvětlete funkci a princip. činnosti provozní, parkovací
 4. 13. popište postup při odvzdušnění palivové soustavy vznětového motoru Provádíme po porušení těsnosti a zavzdušnění systému. Provedení : odstraníme příčinu netěsnosti, povolíme odvzdušňovací šroub nejblíže k dopravnímu čerpadlu (zpravidla na začátku jemného filtru) a ručně čerpáme palivo, dokud nevytéká.
 5. 8. Na přistaveném vozidle předveďte odvzdušnění palivové soustavy vznětového motoru. 9. Na přistaveném vozidle prakticky proveďte kontrolu množství oleje v motoru. 10. Na přistaveném vozidle vyhledejte a popište jednotlivé prvky kapalinové chladící soustavy vozidla. 11
 6. Palivová soustava vznětového motoru, příčiny zavzdušnění palivové soustavy a postup při jejím odvzdušnění, (pro sk. C, D). Vzduchová brzdová soustava vozidla, vzduchová brzdová soustava přívěsů, základní zásady kontroly a údržby, (pro sk. C, D). Připojování, odpojování přívěsu. (pro sk. E
 7. Řízení motoru. Součástí vstřikovacího systému čerpadlo-tryska je rovněž řízení motoru, které je plně elektronické. Skládá se ze tří částí: Snímačů, řídicí jednotky a akčních členů. Snímače mají za úkol informovat řídicí jednotku motoru o aktuálním provozním stavu motoru a požadavcích na jeho výkon

Pls pomoc - odvzdusnenie palivovej sustavy • Forum ford

 1. 13. popište postup při odvzdušnění palivové soustavy vznětového motoru Povolím odvzdušňovací šroub na vstřik. čerpadle - pumpuju až jde nafta. Utáhnu - dopumpuju - nastartuju (mělo by se postupně, tj. hrubý filtr, jemný filtr, čerpadlo, ale stačí většinou jen čerpadlo)
 2. K tomu se používá elektrické dopravní čerpadlo (viz můj předchozí příspěvek). Toto čerpadlo dopravuje palivo až do čerpadla vstřikovacího (u vznětového motoru), a po odvzdušnění palivové soustavy, pokud není dále sáno vstřikovacím čerpadlem) se palivo vrací tzv. přepadovým palivovým potrubím do nádrží vozidla
 3. Pumpa vytváří tlak i podtlak a je určena pro testování tlaku a podtlaku např. u podtlakového magnetického ventilu, MAP senzorů, palivové nádrže ap. Lze využít i pro odvzdušnění brzdových systémů. Rozsah manometru - měření tlaku +0 až +3 bar, měření podtlaku -0 až -1 bar Pozor
 4. Odvzdušnění palivové soustavy Kontrola/seřízení Volnoběžné otáčky Volnoběžné otáčky Kontrola/seřízení Volnoběžné otáčky Kontrola Vstřikovací trysky - demontáž a montáž Vstřikovací trysky Technická data vznětového motoru Tabulka poruch vstřikovacího zařízení vznětových motorů Výfuková soustav
 5. Provést kontrolu a výměnu hlavní části palivové soustavy vznětového motoru se systémem common rail, určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření Je třeba splnit všechna kritéria
 6. Jan ŠINDELÁŘ Bakalářská práce Diagnostika palivové soustavy vznětového motoru Škoda Superb se vstřikováním CP4 Bosch common-rail. The diagnostics of fuel system in compression ignition engine Škoda Superb with injection CP4 Bosch Common Rai
 7. Popište signalizaci teploty chladicí kapaliny a postup, došlo-li k přehřátí motoru (např. při dlouhém couvání nebo popojíždění v koloně) Popište kontrolu a ošetřování vzduchové chladící soustavy vozidla a zajištění regulace provozní teploty motoru Popište hlavní části palivové soustavy vznětového motoru

Příprava, provádění, vyhodnocení měření emisí vznětového motoru. Téma . Diagnostika závad, údržba, opravy mazací soustavy motoru. Diagnostika těsnosti spalovacího prostoru pístového motoru. Téma . Údržba, kontrola a zásady opravy palivové soustavy zážehového motoru Publikace obsahuje přibližně 800 obrázků, 50 tabulek a elektrických schémat. Kniha je rozčleněna do těchto kapitol: Motor. Mazání motoru. Chlazení motoru. Zapalování. Zapalovací svíčky. Palivová soustava. Vstřikovací zařízení. Vstřikovací zařízení vznětového motoru. Výfuková soustava. Spojka. Převodovka. Automat.. 16. Palivová soustava vznětového motoru, příčiny zavzdušnění palivové soustavy a postup při jejím odvzdušnění, (pro sk. C, D). 17. Vzduchová brzdová soustava vozidla, vzduchová brzdová soustava přívěsů, základní zásady kontroly a údržby, (pro sk. C, D). 18. Připojování, odpojování přívěsu. (pro sk. E

Provoz palivové soustavy naftového motoru

soustavy vznětového motoru. Kontrola: Popište postup při odvzdušnění palivové soustavy. Popište postup při hledání příčiny zavzdušnění palivové soustavy vznětového motoru. Zavzdušnění je nejčastější závadou palivového systému. Systém musí být pro zajištění správné funkce dokonale těsný a. Odvzdušnění palivové soustavy Palivová soustava bez palivového předfiltru Palivovou nádrž naplňte nad značku rezervy Po 3 pokusech o nastartování motoru dodržte přestávku cca 3 minuty. Pokud motor naskočí: nechte motor běžet cca 1 minutu. Palivová soustava se automaticky odvzdušní..

13. Popište postup pfii odvzdušnění palivové soustavy vznětového motoru. 14. Popište postup pfii hledání pfiíčiny zavzdušnění palivové soustavy vznětového motoru. 15. Popište funkci regulátoru otáček vstfiikovacího čerpadla a funkci omezovače rychlosti. 16. Popište kontrolu a údržbu výfukového systému motoru. 17 Odvzdušnění palivového systému u vznětových motorů (konkrétně u motoru 2.3 TD) 15.7.2005. Diskuze k článku. Pokud se provádí nějaké opravy na palivovém systému, výměna jeho jednotlivých komponentů nebo pokud dojde k úplnému vyčerpání paliva z nádrže, je třeba nejdříve palivový okruh odvzdušnit. Toto je většinou také třeba udělat po odpouštění vody a. Dobrý den, chci koupit a použít SONAX - Čistič palivové soustavy - diesel - 250 ml jako preventivní opatření pro udržení čistoty vznětového motoru s DPF filtrem. Nikde jsem nenašel podmínky pro jeho použití nebo technický list výrobku. Jedná se o motor 2,2 CRDi Kia Sorento s 40 000 km. Prosím o Váš názor Pumpička na odvzdušnění naftového okruhu Pumpička je určená na odvzdušnění naftového okruhu po výměně filtru a jiných pracech na palivovém sysému Součástí pumpičky je univerzální rychlospojka na palivové filtry a trubička na přívodní palivovou hadici (průměr 9.5mm

Okruhy otázek pro ústní závěrečné zkoušky pro šk

Odvodnění palivového filtru HDI a odvzdušnění palivové soustavy Odvodnění palivového filtru HDI a odvzdušnění palivové soustavy. Od Leo, 16 Ještě mne napadlo kudy jde z filtru nafta do motoru (středem nebo z vnějšku filtru)? Moc jsem to nezkoumal, ale zdá se mi, že ty horní hadičky vedou ze středu filtru do motoru Peugeot 306 1.9D XUD (D9B) rok výroby 1996 Dobrý den, mám problém nedaří se mi odvzdušnit chladící soustava našel jsem tři odvzdušňovací ventily, ale prý je ještě čtvrtý někde na bloku motoru. Ten nemohu nají, můžete mi tady někdo poradit. Jak mám správně postupovat prý odvzdušnění a kde jsou všechn.

PD mají podávací čerpadlo, čerpá ale jenom chviličku po zapnutí zapalování, cca 2 vteřiny, když máš naplněnej filtr a máš v nádrži naftu, tak stačí dostkrát zapnout zapalování (klidně třeba 20x) a potom startovat, kdyby to ani tak nechtělo, zkus trošku startovacího spreje do sání, ale s tím opatrně, jak to blafne moc a vylítne motor do toček, tak ho můžeš. Popište postup vyhledání příčiny zavzdušnění palivové soustavy vznětového motoru; sled jednotlivých úkonů, které je třeba vykonat v průběhu odvzdušnění palivové soustavy vznětového motoru palivové soustavy na těsnost. Pozor! Neprovádět startovací pokusy déle než 15 sekund. Pokud motor nenaskočí, opakovat odvzdušňovací proces. - Nechat motor běžet nejméně 5 minut ve volnoběžných otáčkách (pro úplné odvzdušnění palivové soustavy) Popište postup při odvzdušnění palivové soustavy vznětového motoru. 14. Popište postup při hledání příčiny zavzdušnění palivové soustavy vznětového motoru. 15. Popište funkci regulátoru otáček vstřikovacího čerpadla a funkci omezovače rychlosti Pokud vám dojde palivo u zážehového motoru, většinou postačí jen dolít pohonné hmoty a pokračovat v jízdě. U moderních dieselů však může dojít k zavzdušnění palivové soustavy a podle typu zastavěného systému se postupuje dále

Palivové soustavy zážehových motorů: - Elektřin

Palivová soustava - PDF Free Downloa

Údržba, diagnostika a opravy palivové soustavy vznětového motoru. Dotace učebního bloku: 9. Očekávané výstupy Učivo; Žák: zná způsoby kontroly, typické závady, postup demontáže, oprav, montáže příslušenství spalovacích motorů. vstřikovací soustavy pro vznětové motory a vstřikovací soustavy pro zážehové motory. 2.1 Vstikovací soustava pro vzntové motor Kontrola částí motoru - test Kontrola přeběhu pístu Montáž vložených válců Honování Nastavení rozvodového mechanismu Činnost motoru - animace Seřizování ventilové vůle - video: Palivové soustavy : Palivové systémy ZM - prezentace Karburátory Jikov - prezentace Soustavy s karburátory - prac. list MPI Simos 3PE - prezentac Informujeme Vás, že náš internetový obchod využívá technologii souborů cookies a současně nesbírá automatickým způsobem žádné informace, s výjimkou informací obsažených v souborech cookies na druhu motoru, podmínkách provozu vozidla a druhu používaného oleje. U benzínových motorů bývá časový po ujetí 15.000 km, u naftových motorů po ujetí 10.000 km. Mazání motoru: Funkce signalizace správné činnosti mazací soustavy motoru je u vozidel řešeno červeno

Zkušební otázk

Silniční motorová vozidla (povinná zkouška) Téma Podotázka: Mazací soustavy motoru Podotázka: Chladící soustavy motoru Téma Podotázka: Pérování silničních motorových vozidel kovovými pery Podotázka: Rámy a karosérie Téma Podotázka: Synchronizační spojk 8. Měření vznětového motoru na výkonové brzdě. 9. Měření vznětového motoru na výkonové brzdě. 10. Palivové soustavy zážehových motorů. 11. Palivové soustavy vznětových motorů. 12. Zapalovací soustavy zážehových motorů. 13. Měření spouštěčů a alternátorů. 14. Chladicí a mazací soustavy spalovacích motorů 9. popište kontrolu a ošetřování kapalinové chladící soustavy vozidla, signalizaci teploty chladící. kapaliny řidiči a postup, došlo-li k přehřátí motoru (např. při dlouhém couvání nebo popojíždění. v koloně apod. 9. Palivová soustava vznětového motoru: - palivové soustavy vznětových motorů - hlavní části palivového systému Common Rail - nízkotlaký a vysokotlaký palivový okruh - činnost vstřikovače 10. Předepisování přesnosti rozměrů: - rozdíl mezi tolerováním a lícováním - druhy uložení součást Návrh. VYHLÁŠKA. ze dne. 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb

Ministerstvo dopravy ČR - Silniční doprav

Pro změnu to nebyl Shell jako v předvánočních mrazech, ale Benzina TOP Q, příjdu k autu, po zhasnutí kontrolky žhavení motor nastartuji, asi tak 30s běží na volnoběh normálně, pak začnou lítat otáčky mezi 800 - 1200 a pak se motor udusí. Znovu nastartuji, a motor během chvilky zdechne a rozsvítí se kontrolka motoru 2 Vážený zákazníku, doplňte prosím do následujících polí chybějící údaje.Tyto údaje Vám usnadní komu-nikaci s výrobcem při případných dotazech. Typ: Rok výroby: Sériové číslo: Datum expedice: Pokud byste si přáli další informace nebo pokud by se vyskytly specifické problémy, které nejsou dostatečn Palivová soustava vznětového motoru: - palivové soustavy vznětových motorů - hlavní části palivového systému Common Rail - nízkotlaký a vysokotlaký palivový okruh - činnost vstřikovače 11. Ruční zpracování kovů: - ruční řezání kovů - ruční pilka na kov, technologický postup při řezání kov

Příslušenství motoru - autoškola, teori

 • Mayské pyramidy.
 • The secret life of pets.
 • Marihuanové tablety.
 • Museum madame tussauds.
 • Přelivový bazén zkušenosti.
 • Caspar david friedrich poutník nad mořem mlh.
 • Změna času letní čas.
 • Prakticky lekar bez pojisteni.
 • Ivan olbracht prezentace.
 • Jak namalovat květ života.
 • Yacht bazar.
 • Krkavec.
 • Šortky do vody dámské.
 • Dvojitý fotoaparát.
 • Rezim po operaci vicek.
 • Jak ziskat ohynky na snapu.
 • Štěňata útulek.
 • Nejhorší značka auta.
 • Průměrná cena půdní vestavby.
 • Tv samsung oled.
 • Samolepky na středy kol opel.
 • Acne vulgaris.
 • Bolest a krvácení při stolici.
 • John watson f1.
 • Mario kart 8 pc download.
 • Vánoční ozdoby potisk.
 • Obraz komorní scéna aréna.
 • Piedra navod.
 • Joga praha 3 flora.
 • Lefkada letecky.
 • Tefal gv 4630.
 • Jersey gardens new york.
 • Domácí koblihy s čokoládou.
 • Rodinné vztahy online.
 • Jak odmaturovat v usa.
 • Vybaveni dilny.
 • Litex olomouc.
 • Rakovina kostní dřeně léčba.
 • Měsíc dnes vychází.
 • Miso polévka kuchařka ze svatojánu.
 • Sensation 2018.