Home

Jména římského původu

Historie původu druhého jména je velmi zajímavá. Nomen je obecný název, který znamená, že osoba patří určitému rodu. Celkový počet rodových jmen přesahuje tisíc, říká římský encyklopedista a spisovatel Mark Varro. Názvy, na rozdíl od premena, nebyly písemně zkráceny, s výjimkou nejznámějších generických jmen.. Romana je ženské jméno římského původu, pocházející z latiny.Mužská forma tohoto jména je Roman.Význam tohoto jména je Římanka. Zdrobněliny: Romule, Romča, Romanka, Rom Roman je jméno římského původu pocházejí Více o jméně Roman: Romana: Romana je ženské jméno římského původu, Více o jméně Romana: Rostislav (nebo také Rastislav, v pramenech Rastic Více o jméně Rostislav: Rudolf: Rudolf je křestní mužské jméno. Má němec Více o jméně Rudolf: Rú Jejich jména jsou podle některých původu římského, podle jiných dokonce etruského (původní obyvatelstvo na území dnešní Itálie). Každopádně bylo Camillus římské příjmení, jako obecná jména znamenalo camillus hocha a camilla dívku, jejichž vznešený původ je předurčoval pro chrámovou službu. Karel Datum Jméno Původ jména Historie jména 1.1. Nový rok - 1.lednem (Januarius) začíná rok od roku 45.př.n.l., od reformy římského kalendáře Řekem Sosigenem.V kalendářích před touto reformou začínal rok březnem (Martius). 2.1. Karina řecký Švédská domácká zkrácenina řeckého jména Kateřina, což znamen

Krásné římské jména pro ženy a muže: seznam, původ a rys

Latinská jména se hojně vyskytují v anglicky mluvících zemích, protože latina je základem anglického jazyka. V západním světě se tedy objevují populární jména, jako je Lucy a Oliver, Julie či Miles. Například v Americe jsou děvčatům často dávána jména jako Ava, Clara, Lillian, Olivia nebo Stella. Mezi chlapeckými. Původ a význam jména. Mužské křestní jméno Kamil má několik teorií výkladu. Jméno se nejčastěji vykládá z latinského camillus jako vznešeného původu. V latině se tak označovali mladí muži a dívky, kteří sloužili posvátnou chrámovou službu Nejoblíbenější jména a význam jmen na Křestníjméno.cz. Pokud hledáte rýmy na české slovo, použijte Rýmovač.cz. Všechny informace uvedené na těchto stránkách jsou obecné povahy a jejich používání je plně ve vaší odpovědnosti Jméno Camillus totiž bylo původně užíváno jako rodové jméno jednoho římského rodu. Jeho původ je zřejmě etruský. Zde mělo význam Merkur. Jméno Kamila tak lze přeneseně přeložit i jako božská, zářivá Adéla Latinského původu, ženská podoba jména Adrian, znamená od moře, popř. z italského města (H)adrie Adolf První složkou jména je adal ušlechtilý, druhou wolf vlk. Význam jména je tedy ušlechtilý vlk.Vzniklo ze staroněmeckého Adalwolf. Za českou podobu se považuje Šlechtislav

Marcel je mužské křestní jméno latinského původu. Je odvozeno od jména Marcellus, které je zdrobnělinou jména Marcus. Obě jména jsou odvozena od jména římského boha války Marta.Význam jména Marcel lze přeložit jako malý bojovník ← Zpět na rozcestník židovských jmen a příjm. --- Česká židovská příjmení - abecední seznam Celkem přes 20 000 příjmení; efektivně zhruba 16 000, neboť seznam zahrnuje i shodná přízviska ženského tvaru Toto jméno je latinského původu odvozující se od jména významného římského rodu Corneliů. Publius Cornelius Tacitus byl pokládán za největšího římského historika. Jeho hlavním dílem jsou Dějiny a Letopisy nazývané také Od smrti božského Augusta. Obě díla se však dochovala neúplná Význam jména Romana. Romana je ženské jméno římského původu, pocházející z latiny. Mužská forma tohoto jména je Roman. Význam tohoto jména je Římanka. Více informací Více informací o jméně Roman

Ženské křestní jméno slovanského původu. Vychází z římského jména Aurelius a znamená zlatá, ze zlata. V ČR se příliš nevyskytuje. Domácí podoby: Zlatka, Zlatuška, Zlatuše, Zlatunka. Okouzlující žena plná humoru, kterou nezlomí ani ty největší životní nesnáze Původ jména Jiří není zcela jasný. Podle Více o jméně Jiří: Josef: Mužské jméno Josef pochází z hebrejského Více o jméně Josef: Karel: Jméno Karel vzniklo ze staroněmeckého sl Více o jméně Karel: Kristián: Kristián je mužské jméno řeckého původu. Více o jméně Kristián: Kryšto je mužské křestní jméno latinského původu, které je odvozené ze jména Martius, tj. zasvěcený bohu války Martovi. Martin - Martin je odvozeno od jména římského boha války Marta. Martin proto znamená, volně interpretováno, bojovný, válečník, Martovi zasvěcený, Martovi oddaný, Martovi náležející

Romana - Wikipedi

 1. Vzniklo jako překlad latinského jména Rosa - růže Řehoř, Gregor - mužské křestní jméno řeckého původu, odvozené od výrazu grégoros - bdělý. Salomena - ženské jméno hebrejského původu (z hebrejského šalóm), které znamená mír, klid (jde vlastně o ženskou podobu jména Šalamoun)
 2. Význam jména Marián. středa 25. březena . Mužské křestní jméno latinského nebo hebrejského původu. Podle jedné z nomenologických teorií by mohlo pocházet z římského přídavného jména Marianus, což znamená patřící k rodu Mariů. Jiný výklad ovšem uvádí, že se jedná o mužský protějšek jména Marie s.
 3. Od 16. století se směla užívat jména pouze původu římského a byla rozdělená stavovsky (podle společenských vrstev). Ve městech i na venkově se používala jména (JAN, MIKULÁŠ, TOMÁŠ, MATĚJ, MAREK, MARKÉTA, KATEŘINA, ANNA, KLÁRA), šlechta používala (ALBERT, HEŘMAN, JAKUB, OLDŘICH, JAROSLAV, ELIŠKA, DOROTA, ŽOFIE), u měšťanstva se používala jména (ALEŠ, JITKA, DIVIŠ, MARTA)
 4. ek, připravily jsme pro vás tuto kategorii, kde můžete filtrovat jména podle písmen, která si přejete ve jméně mít obsažená; podle počtu slabik; podle kalendáře, ve kterém je jméno vedeno; podle termínu jmenin a také si můžete pročítat významy jmen; domáckou podobu jmen a jejich varianty
 5. je mužské křestní jméno latinského původu, které je odvozené ze jména Martius, tj. zasvěcený bohu války Martovi. Martin - Martin je odvozeno od jména římského boha války Marta. Martin proto znamená, volně interpretováno, bojovný, válečník, Martovi zasvěcený, Martovi oddaný, Martovi náležející. Matthew - Matěj.
 6. Český jazyk zná tyto podoby jména Alexandr: Alex, Alek, Ala, Saša, Lexa, Saška, Sašenka Neplést se jménem Aleš, který má původ ve jméně Alexej a znamená záštita, pomoc. 7. Anthony - Antonín. Toto jméno latinského původu je odvozeno ze jména římského rodu Antonius a znamená přední, čelný, vynikající
 7. Marcela svátek, jmeniny 20. dubna Marcela je jméno latinského původu, odvozené od mužského Marcel. To vzniklo z římského jména Marcellus, které je zdrobnělinou jména Marcus. Protože je odvozeno od římského boha války Marta, znamenají i jméno Marcela malá bojovnice či prostě jen bojovnice.. Domácí podoby jména: Marcelka, Marka, Marci, Marcina, Marcelín

málo použivaná jména pro miminka - Mimca

Původ jména: orientální: Mužská podoba jména: Kamil: Význam jména: urozená mladá obětní služebnice; chrámová služka (převzaté z latiny) Používání jména: velmi oblíbené: Jmeniny: 31. května: Zajímavost: Kamila je ženským protějškem Kamila. Pochází od římského příjmení Camillus Marcela je ženským protějškem jména Marcel (16. ledna). Obě jména jsou římského původu, patří starému rodu Marcellů. Jedná se vlastně o zdrobnělinu jména Marcus, odvozeného od boha války Marse. Základem slova pak je prastaré řecké marnamai - bojuji Význam jména Roman. Roman je jméno římského původu pocházející z latiny, v překladu znamená Říman. Ženskou verzí tohoto jména je Romana. Více informací Více informací o jméně Roma Druh jména: mužské Pochází od římského příjmení Camillus. Slovo camillus nebo camilla představovalo v latině hocha nebo dívku vznešeného původu, kteří byli vhodní pro posvátnou chrámovou službu. Numerologie: Osobním číslo dva znamená Dobro. Je vhodné zejména pro Býky, Kozorohy, Štíry a Berany

Jméno Marek je latinského - římského původu. Z latinského Marcus - patrně od slova Mars, což bylo jméno mystického boha války Marta. Vykládá se jako bojovník; válečnický, bojovný, popř. též zasvěcený bohu Martovi. Jména tajemství zbavená, aneb, Příjmení pod mikroskopem. 1. vyd. Praha: Epocha, 2004. ISBN 80. Ačkoli jednotlivá jména nejsou uvedena, předpokládá se, že jsou to božstva lektisteria. Acca Larentia, diva komplexního významu a původu, římského státu a posvátného ohně; jeden ze souhlasů Dii. Vica Pota, bohyně vítězství a soutěží. Victoria, bohyně vítězství Původ jména Romana. Původ příjmení; Původ jmen; Romana; Romana je ženské jméno římského původu, pocházející z latiny. Mužská forma tohoto jména je Roman. Význam tohoto jména je Římanka. Romana má svátek 18.11. Romana slaví svátek na Slovensku 23.2 Římského původu, pocházející z latiny. Mužská forma tohoto jména je Roman. Význam tohoto jména je Římanka. Svátek připadá na: 18. listopad Toto jméno v České republice užívá 22 152.00 obyvatel

Obě jména jsou římského původu, patří starému rodu Marcellů. Jedná se vlastně o zdrobnělinu jména Marcus, odvozeného od boha války Marse. Základem slova pak je prastaré řecké marnamai - bojuji. První Marcela, o níž se dnes zmíníme, žila v Kristově době. Přátelila se s Lazarem, kterého Ježíš vzkřísil z. Kdy má svátek Romana ? Romana má svátek 18.11. Význam svátku Romana je ženské jméno římského původu, pocházející z latiny. Mužská forma tohoto jména je Roman. Význam tohoto jména je Římanka. Podle českého kalendáře jmenin má Romana svátek 18. listopadu. Zajímavosti Četnost v ČR: 22120 Domácí podoby jména jsou například: Romanka, Romča, Romuška. poangličtěná podoba jména Amee, která souvisí s latinským slovesem amare, tedy milovat. Lze ji tedy vyložit jako milá, milovaná: Amka, Amička, Amina, Amuška: Anabela: Ž: 9.6. původ se vykládá buď ze spojení Anna a Bela, nebo ze spojení jmen Anna a Sibyla, nebo ze jména latinského původu Amabe Kamil je mužským protějškem běžnějšího jména Kamila. Pochází od římského příjmení Camillus. Slovo camillus nebo camilla představovalo v latině hocha nebo dívku vznešeného původu, kteří byli vhodní pro posvátnou chrámovou službu Říční jména jsou velmi starým jazykovým dokladem původního etnického substrátu v krajině. Ostatně na maďarské straně u města Ostřihomi, které je římského původu, bylo doloženo vybudování mohutného vojenského tábora někdy v letech 364 - 367 n.l., jehož úkolem byla ochrana širokého vstupu do vnitrozemí.

Význam jmen a vlastnosti nositelů - Rodicka

Jsou ze slovanského, řeckého, římského, židovského a skandinávského původu. Nicméně, na rozdíl od ruské společnosti, na Ukrajině se postupně zvyšuje zájem o starověká jména, což svědčí o nárůstu ducha vlastenectví ve společnosti a pozornosti věnované vlastním kulturním tradicím stejně znějící podoba jmen různého původu a významu, zváště jména Eleonora (bůh je mé světlo, milosrdenství), Lorna, Laura (vavřín, vavřínové dřevo, vítězství, triumf), Loreta: pocházející z římského rodu Liviů, původní význam slova je snad (z lividus) modravý, barvy olova - ve 2.p je tvar Livia Roman - klidný, rozumný, ale nepředvídatelný a sklony k dobrodružství muž. On je přesvědčen, a vytrvalý při dosahování svých cílů, a rozsah jeho tvrdohlavost a intenzity určitých rysů v mnoha ohledech závisí na ročním období, ve kterém byl nový narozen. 1. Popis jména římské Kámen je maskot Barva Počet Planety Prvek Zodiac Zvíře je symbo

Je odvozeno od jména římského boha války Marta. Martin proto znamená, volně interpretováno, bojovný, válečník, Martovi zasvěcený, Martovi oddaný, Martovi náležející. Mikuláš. Nicolaus/ Nikolaus (Niklas, Klaus) Jméno Mikuláš nebo také Mikoláš je řeckého původu a znělo Níkoláos- znamená vítězství lidu Význam jména, tajemství původu. Antonina: tajemství jména a jeho původ. Jméno je odvozeno od starověkého římského Anthonyhoa znamená oponent nebo soutěžitel. Jeho majitel vede vnitřní boj a cítí touhu být vždy svobodný, aniž by se bál osamělosti Obě jména jsou odvozena od jména římského boha války Marta. Význam jména Marcel lze přeložit jako malý bojovník. Jména stejného původu jsou Martin a Marek. Podobná jména jako Marcel. Marcela Marcelin Marcelina. Výskyt jména Marcel v jednotlivých částech ČR

 1. Emil je mužské křestní jméno latinského původu. Pochází ze jména římského patricijského rodu Aemiliů. Vykládá se jako soupeřící, soutěžící, horlivý, pracovitý. Podle českého kalendáře má svátek 22. května
 2. Původ jména Anna. Původ příjmení; Původ jmen; Anna; Anna ženské rodné jméno hebrejského původu (hebrejsky חַנָּה, Chana či Channa) znamená milostiplná či milá. Ze stejného hebrejského jména pochází také české jméno Hannah. V Bibli se vyskytují dvě ženy s tímto jménem, matka Samuelova z 1. knihy Samuelovy 1. kapitoly, a v Novém zákoně.
 3. Marcel svátek, jmeniny 12. října Marcel je jméno latinského původu. Vzniklo od římského jména Marcellus, které je zdrobnělinou jména Marcus. Protože je jméno odvozeno od římského boha války Marta, znamená i jméno Marcel malý bojovník či prostě jen bojovník.Ženskou přechýleninou je jméno Marcela
 4. Mužské křestní jméno latinského původu. Vychází ze jména Laurentius, které je odvozeno od názvu starověkého římského města Laurentum (nebo také Loreto). Vykládáme jako laurentský či pocházejí z Laurenta. Přeneseně též vítězný nebo ověnčený vavřínem - z latinského slov

Stejného původu je například i slovo justice. Jméno bylo původně rodovým jménem římského rodu Justů. Lze ho tak překládat i jako pocházející z rodu Justů, náležející k římskému rodu Justů. Zdrobněliny jména Justýna Justýnka, Justička, Justa, Týna Varianty jména Justýn ženská jména U-Ž zdravá Vanda - polský, 6.února, nejasného původu a významu, považuje se za jméno utvořené podle názvu řeky Vandalus Vendula - český, 6.dubna, více slavná Veronika - řecký, 7.února, z řeckého Phereniké, znamená nositelka, vítězství, přinášející vítězství, někdy z řecko-latinského.

Latinská jména: která jsou ve světě oblíbená? - Rodičov

Je mužské křestní jméno latinského původu. Pochází ze jména římského patricijského rodu Aemiliů. Vykládá se jako soupeřící, soutěžící, horlivý, pracovitý. Na Slovensku slaví 31.1 Dárek, který Marcel Kraus ocení! Medaile z pravého zlata, s ryzosti 23,6 Karátů. Původní český výrobek se jménem Marcel a příjmením Kraus, který mohou věnovat přátelé i kolegové. Získáte pouze v Obecním domě v Praze Mužské vlastní jméno Martin (ženskou formou jména je Martina) je odvozeno od jména římského boha války Marta. Martin proto znamená, volně interpretováno, bojovný, válečník, Martovi zasvěcený, Martovi oddaný, Martovi náležející. Podle českého kalendáře jmenin má Martin svátek 11. listopadu Latinský původ jména. Jméno latinského původu (Gratianus) znamená náležející k římského patricijskému rodu Graciů, přitom původní význam slova je půvabný, milý, milostiplný.Nepoužívané jméno. Další možné podoby: Gracián, Gracek, Graciánek Význam jména Marcel Marcel je mužské křestní jméno latinského původu. Je odvozeno od jména Marcellus, které je zdrobnělinou jména Marcus. Obě jména jsou odvozena od jména římského boha války Marta. Význam jména Marcel lze přeložit jako malý bojovník. Jména stejného původu jsou Martin a Marek. Zdrobněliny.

Lidé narození 25. září jsou Váhy. Svátek slaví Zlata Mužský protějšek: Zlatan Nejpoužívanější domácí podoby: Zlatka, Zlatunka, Zlatuška, Zlatuše Původ: Jméno Zlata je slovanského původu. Skutečně znamená zlato, jak ze jména na první pohled vyplývá. Jedná se o překlad římského jména Aurelius Mezinárodní den svobody tisku. Od roku 1991 se 20. dubna slaví Mezinárodní den svobody tisku.Iniciátorem byla organizace Reportéři bez hranic.Cílem je připomenout, že média by měla být svobodná a nezávislá, neměla by být ovlivňována vládou, politiky či jinými organizacemi.Tento den by měl také připomenout, jak jsou pro nás informace důležité a to, že každý. Původ jména: ruský Toto jméno je v ČR podle statistiky na: 71 pořadí v používání Jméno staroslověnského původu,které vzniklo do slova jako překlad řeckého Elpis (naděje), význam jména je tedy naděje. Natálie Svátek slaví: 21.12. Původ jména: latinsk Svátek mají Kamil, Kunhuta, Aelred, Guénolé, Marinus z Caesareje. Kamil je mužským protějškem běžnějšího jména Kamila. Pochází od římského příjmení Camillus. Slovo camillus nebo camilla představovalo v latině hocha nebo dívku vznešeného původu, kteří byli vhodní pro posvátnou chrámovou službu

Kdy má Emil svátek? Co znamená jméno Emil? Kdy má jmeniny Emil? Význam a původ jména Emil. Kdy slaví svátek Emil? Emil je mužské křestní jméno latinského původu. Pochází ze jména římského patricijského rodu Aemiliů. Vykládá se jako soupeřící, soutěžící, horlivý, pracovitý. Podle českého kalendáře má svátek 22. května Marcel má svátek 12. 10. Tento den slaví 8941 českých občanů Původ jména je hebrejský, מִיכָאֵל (Mika'el) znamená podobný Bohu. Zdrobnělina Mika znamená v japonském přepise krásná vůně. Podle českého kalendáře jmenin má Michaela svátek 19. října. Zobrazit celý článek. Svátek Lukáš - 18.10. (řidčeji také Hedvig) je ženské jméno germánského původu.

Pondělí 20. dubna je 111. dnem roku 2020. Do konce roku zbývá 255 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 26,5 °C (2018) a nejnižší -2,5 °C (1938). Průměrná historická teplota v Praze je 11,2 °C. Svátek slaví Marcela Toto jméno je latinského původu, odvozené od mužského Marcel. To vzniklo z římského jména Marcellus, které je. Adrián - svátek slaví 6.prosince Svátek má Mikuláš (z Myry). Dnes má svátek Mikuláš, shodují se v tom všechny naše kalendáře. Jméno Mikuláš nebo také Mikoláš je řeckého původu a znělo Níkoláos; později bylo N změněno na M. Podobně jako Nikodém, Viktor či Vítězslav a Nikita, také Mikuláš je jméno vítězné: znamená vítězství lidu Nicméně, u tohoto jména napadá myšlenka, že by to mohlo být slovanského původu znamenající ochránce lidstva. Též může být dánského původu, což se vykládá jako údolí světla. Nikola - francouzské mužské jméno řeckého původu (Nikolaos) je vytvořeno ze slova nikos vítězství a laos lidé

Jméno Kamil a jeho význam Svátky Centrum

Filippa je vlastně řeckého původu a znamená milovník koní, říká Mysli dětská jména. Je to také varianta Philippa a ženská podoba mužského jména Philip ve Skandinávii, v Řecku, na Kypru av Rusku, kromě Itálie Sobota 12. října je 285. dnem roku 2019. Do konce roku zbývá 80 dní. Nejvyšší naměřená teplota v tento den v pražském Klementinu byla 23,7 °C (1843) a nejnižší -1,7 °C (1936). Průměrná historická teplota v Praze je 11,2 °C. Svátek slaví Marcel Toto mužské křestní jméno je latinského původu. Údajně pochází z římského Marcellus, což je zdrobnělina jména. Kdy má svátek Marcel ? Marcel má svátek 12.10. Význam svátku Marcel je mužské křestní jméno latinského původu. Je odvozeno od jména Marcellus, které je zdrobnělinou jména Marcus. Obě jména jsou odvozena od jména římského boha války Marta. Význam jména Marcel lze přeložit jako malý bojovník. Jména stejného původu Martin a Marek. Podle českého kalendáře. Význam jména: Marcel je mužské křestní jméno latinského původu. Je odvozeno od jména Marcellus, které je zdrobnělinou jména Marcus. Obě jména jsou odvozena od jména římského boha války Marta. Význam jména Marcel lze přeložit jako malý bojovník. Jména stejného původu jsou Martin a Marek Martina - Ženská podoba jména Martin. Pochází z latinského jména Martinus, který utvořen ze jména římského boha Marta (Mars). Znamená tedy bojovný, Martovi zasvěcená. Mars je římský bůh Slunce a letního (vegetativního) období, tudíž i úrody a plodnosti

Seznam českých jmen Výsledek hledání Rodina

Paul - majitel protichůdné povahy, který v kombinaci s pružnou myslí může oba přitahovat ho do dalšího dobrodružství a pomáhat se dostat ze situace. Láskavost, reaktivita a upřímnost tohoto člověka mají lidi, i když pro své dobro může překročit normy morálky a morálky. Obecně platí, že klidný, důkladný, konzervativní a poněkud samostatný Paul - osobnost Anna je ženské jméno hebrejského původu (hebrejsky Chana či Channa) znamená milostiplná či milá. Ze stejného hebrejského jména pochází také české jméno Hana. V Bibli se vyskytují dvě ženy s tímto jménem, matka Samuelova z 1. knihy Samuelovy 1. kapitoly, a v Novém zákoně prorokyně Anna, dcera Fanuelova z kmene Ašer (Lukáš 2, 36), která žila v Jeruzalémském.

dramatik, prozaik a esejista irského původu George Bernard Shaw a britský labouristický politik, ekonom a publicista Sidney James Webb (1859-1947) se svoji ženou Beatrice Webbovou. Název společnosti byl odvozen od jména římského 2 Říchová, B.: Přehled moderních politologických teorií. Praha: Portál, 2000, s. 17 Původ a význam názvu. Existuje několik verzí původu tohoto ženského jména. Většina z nich má tendenci přemýšlet nad tím, co pochází z latinského jazyka, kde zase vycházel z římského kognomu, to je přezdívka Karinus Jméno je odvozené od jména římského rodu Camillů, jehož členové patřili k elitě. Samotné slovo camillus nebo camilla představovalo v latině hocha nebo dívku vznešeného původu, kteří byli vhodni pro posvátnou chrámovou službu koukám že není jen rasismus o barvě pleti a už i na jména nevím nu ale dávat nedát jméno jen proto e je třeba židovského původu hebrejského, římského či dalšího jiného, je teda pěkná blbost, vždyt to by tu u nás bylo všeho všudy pár jmen a nemluvím o tom jaké zmatky by byly ve školkách školách a všude. Jména a osobnosti z blog-cz 20.08.2020 09:23. Filip. května | dvě TeReziA . Filip. jméno řeckého původu a znamená milovník koní. Svatý Filip. byl jedním z dvanácti Ježíšových učedníků..

8- LlinosŽenský název velšského původu, který znamená zlatonohý. 9- LlewellaJe to ženská forma velšského jména Llewellyn. 10- LleucuJe to velšské ženské jméno, které pochází ze jména Lucia. 11- LlorencJméno katalánského původu, který pochází z římského příjmení Laurentius, který znamenal de Laurentum. Rzyman. Příjmení Rzyman neboli Říman je obyvatelské, neodkazuje ale k Římu v Itálii, ale vzniklo nejspíše z českých místních jmen Římov, Římovice apod., odkud dotyčný nejspíše pocházel.Snad mohlo jít i o označení římského katolíka. Formu příjmení zapsanou starým bratrským pravopisem Rzyman dodnes nosí 170 osob, formu Říman pak má 423 obyvatel Alice - německý, 15.ledna, nejsasného původu a významu, nejčastěji se odvozuje buď ze staroněmeckého jména Adalheit (ušlechtilá bytost) nebo řeckého Alethia (pravdivá) Alžběta - hebrejský, 19.listopadu, z hebrejského ELÍŠEBAH, znamená Bůh je má přísaha, popřípadě též Bohu zasvěcen

Jméno Kamila a jeho význam Svátky Centrum

obyvatelstva v antickém světě. Konečně ješt odstaveě c vypočítávající jména římského původu (Magxog, Icv^iog; 62 jmen) a jména cizinců. Závěrečn je věnováý oddín jménůl m řeckým (314 jmen). Je t prvno í souhrnné zpracování jme řeckýcn z nápish ů severního Přičernomoří Význam názvu, původu a povahy nositele bude uveden v tomto článku. Původ. Existují dva varianty původu tohoto názvu - starověké řecké a latinské. Podle prvního provedení se předpokládá, že název je odvozen od slova Meli a překládá se jako med nebo radosti medu. Druhý význam jména Melitina je jiný Jména rodů mohou být starověká (pocházející někdy až z doby starého Řecka a Říma) a novověká; např. původu řeckého a římského (Kedrostis, Opuntia, Euphorbia), čínského (např. Kalanchoë), arabského (např. Aloë), západoindického (např U Třebíče, druhého největšího města Vysočiny, je výkladů o původu jména několik. Každopádně až do 19. století se říkalo ten Třebíč, teprve pak se po vzoru ta obec začalo pro Třebíč užívat ženského rodu. Ale zpátky k vysvětlení názvu Význam jména Kamila: Kamila je ženským protějškem Kamila. Pochází od římského příjmení Camillus. Slovo camillus nebo camilla představovalo v latině hocha nebo dívku vznešeného původu, kteří byli vhodní pro posvátnou chrámovou službu

Díky stejným církevním tradicím se do ruského jazyka dostaly jména římského (latinského) původu, jako Adrian, Vitaliy, Valeriy, Concordia, Matrona, Julius a další. V Svyattsy najdete kostelní jména chlapců původního slovanského původu. Jsou to jména se dvěma kořeny (končícími slovem Slav): Yaroslav, Vyacheslav. Vznešený původ jmenného jména Sergey určoval vysoký status tohoto jména mezi lidmi. Ve 20. století to byl jeden z nejpopulárnějších mezi Slovany. V 21. stolet 24.05. má svátek Jana Jana je ženská forma vlastního jména Jan. Pochází z hebrejštiny, kde יוחנן jóchanán znamená... Od myska0091 v Zajímavosti, pozvánky | 24.5.2020 09:1

Význam jmen Jména-pro-miminka

Marcel - Wikipedi

Česká židovská příjmení - seznam Český deník 8

 1. Pro tento účel zavedl Jindřich V. (1106-1125) titulaturu římského krále - Rex romanorum, a sám se tak nechal korunovat r. 1107. Dal tím najevo, že králem římské říše se stává po úmrtí předešlého vládce automaticky jeho dědic, tím může vykonávat vládu, a císařskou korunovací z rukou papeže převzetí trůnu.
 2. Stejného původu je šafář, tj. osoba starající se o statek. Rozšafný člověk se stará dobře, tzn. je moudrý a uvážlivý. Tedy ne doslova - Martin pochází z latinského Martinus, což je varianta jména římského boha války Marta. Po něm je pojmenovaná i planeta Mars. Volný překlad jména je.
 3. Podle polských kronik byl Krok potomkem římského rodu Gracchů, který se stal přítelem slovanských bratří již v Ilýrii, a když museli odejít na sever, putoval s nimi. Tento Říman si vzal slovanskou dívku a stal se otcem tří bájných dcer, jejichž jména pozoruhodně symbolizují nejstarší osídlení české kotliny
9Romanka NguyenMužské slovanské jména a jejich význam

Původ: severský (ruské jméno skandinávského původu) Význam: ochráněn bohem Ingwio Jmeniny: 1. října. Ilja Původ: hebrejský Význam: můj pán je bůh Jmeniny: 20. července. Ilona Původ: řecký Význam: pochodeň, světlo (maďarská obdoba jména Helena Dosud římské jména nemají zvláštnípopularita. Zčásti to je způsobeno skutečností, že většina z nich je zapomenuta a jejich význam je zcela nejasný. Pokud se podíváte do historie, na úsvitu římské Říše, děti a dospělí dostali jména v celém životě a později se změnili na obecná příjmení Význam jména Kamil: Jméno vychází z římského příjmení Camillus, jehož původ je ovšem etruský (kde znamená Merkura). Slovo camillus nebo camilla představovalo v latině hocha nebo dívku vznešeného původu, kteří byli vhodní pro posvátnou chrámovou službu a význam jména je tedy chrámový sluha To, že amfora je římského původu je základní poznatek a o tom, že Římané na přelomu roku 179/80 zimovali pod Trenčínem svědčí známá domovenka oddílu 2. pomocné legie pod vedením Marka Valeria Maximiána vyrytá do trenčínské skály Význam jména Kamila: Jedná se o ženskou podobu mužkého jména Kamil, jehož jméno vychází z římského příjmení Camillus, jehož původ je ovšem etruský (kde znamená Merkura). Slovo camillus nebo camilla představovalo v latině hocha nebo dívku vznešeného původu, kteří byli vhodní pro posvátnou chrámovou službu a.

Emilia-Romagna – Wikipedie
 • Louise l hay.
 • Rozmazané vidění cukrovka.
 • Bolest levé ruky od ramene.
 • N ulnaris test.
 • Jumping v těhotenství.
 • Helen mirren 2017.
 • Gumotex jaroměř.
 • Converse s perličkami.
 • Jakou barvou vymalovat pokoj.
 • Ropovody ve světě.
 • Behemoth youtube.
 • Genius wireless.
 • Levis tricko cerne.
 • § 7 zákona č. 48/1997 sb.
 • Pasovy opar anglicky.
 • Slezskoostravský hrad program.
 • Ellen page.
 • Práce v německu pokojská.
 • Vodotěsný obal na iphone se.
 • Módní trendy podzim zima 2017 2018.
 • Papa cafe.
 • Jak funguje itunes store.
 • Google calendar widget android.
 • Včelařství žák.
 • Rýn.
 • Neil diamond cracklin rosie.
 • Honda 125 msx 2017.
 • Volební preference březen 2019.
 • Největší amur na světě.
 • Bůh anglicky.
 • Najkrajšie vianočné vinše.
 • Červenání doktorka.
 • Retro digitální fotoaparát.
 • Ozvěna v místnosti.
 • Joga praha 3 flora.
 • Les paul wikipedia.
 • Pacific s01e04.
 • Otravný pomeranč videa.
 • Novela noz 2018.
 • Montované domy z betonu.
 • Rozměry kamionu.