Home

Kolonizace afriky prezentace

DUMY.CZ Materiál Kolonizace Afriky

Pracovní list pro žáka obsahuje šestici různorodých aktivit k úvodní hodině o Africe. Téma je shrnuto v závěrečné prezentaci Povrch Afriky. Hlavním útvarem jsou náhorní plošiny přechazející ve sníženiny - pánve Konžská, Čadská. Pohoří: Východo-Africká vysočina - Masiv Kilimandžáro - vrchol Uhuru 5895 m. n. m. Etyoá vysočina, Atlas, Dračí hory Nížiny: při severním pobřeží a povodí velkých řek Východní A. prochází pás příkopových propadlin - často vyplněny jezer Nejpřesnější odhady hovoří o přibližně tisíci jazycích na území Afriky. Hlavní rodiny jazyků jsou čtyři : Afroasijské jazyky je rodina asi 240 jazyků, kterými mluví asi 285 milionů lidí žijících na zemí Severní Afriky, Západní Afriky, Sahelu a Jihozápadní Asie.; Nilosaharské jazyky je rodina obsahující více než sto jazyků, kterými mluví 30 milionů lidí Ve středu Afriky můžeme naleznout deštné pralesy, které postupně směrem k jihu nebo severu přecházejí v savany, stepi, polopouště až v pouště - na severu Afriky se rozkládá největší poušť světa Sahara (s rozlohou 8 mil.km), na jihu např. polopouštní plošina Kalahari a poušť Namib

Kolonizace Afriky - Wikipedi

- římské, arabské a turecké kolonizace (6695 km), ústí do Středozemní moře, odvodňuje 1/10 Afriky - Asuánská nádrž - severní Afriky - Rudé moře - Suezský průplav · PODNEBÍ: - Nedostatek srážek ( déšť jen v zimě) - Obrovské teplotní rozdíly mezi dnem a nocí (až 50°C 17. st. druhá vlna kolonizace: - Nizozemí získává vliv v JV Asii (nejbohatší a nejvyspělejší část Evropy), ve druhé polovině 17. st. Británie a Francie navíc pronikají do Severní Ameriky a Afriky. 18. st.

Počátky kolonizace Angličanů a Francouzů spadají do 16. století. Francouzský kapitán Jacques Cartier pronikl do zálivu sv. Vavřince a odtud se dostává k velkým jezerům. Ta tvoří základ pro Francouzské území v Kanadě, tzv. Novou Francii (dnes Kanadská provincie Quebec). Francouzi obchodovali s kožešinami. probuzení Afriky někde lehce, někde obtížněji se svých kolonií vzdala Francie (1956 v Maroku a Tunisku), Británie (1956 Súdán, 1957 Ghana, Malajsie) a Belgie; Portugalsko . jako jediné nechtělo odejít; vedlo boje v Mosambiku a Angole (partyzánský způsob boje domorodců) osamostatnění až v roce 197

DUMY.CZ Materiál Afrika - kolonizace

 1. Rok po roce: 1960-1964 ve světě - prezentace (2.3.2014) Dekolonizace Afriky - pracovní list (31.1.2014) Protikapitalistické a protiimperialistické karikatury v Dikobrazu (2.10.2013) Rvačka o Afriku (1.8.2013) Fotogalerie Dekolonizace Afriky (1.1.2012) Genocida ve Rwandě (30.1.2011) Snímek odhalil brutalitu policie
 2. Kolonizace amerického kontinentu je v zásadě známá, ale čím více bychom zacházeli do podrobností, tak stále méně lidí má o ní představu. Dějiny Ameriky umožňují pochopení procesu vzniku různých národů a důvody jejich Afriky. (Wikipedia) 10. Kolonie - území, jež mocnosti považovaly za integrální součást.
 3. Prezentace. 11. 4. 2018. Geologie Afriky. Poloha Afriky na divergentním rozhraní litosférických desek a její důsledky: dělení Afriky, sopky, zemětřesení, Východoafrický rift. Poloha Afriky ve středu Gondwany a její důsledky: malá horizontální členitost, ložiska nerostných surovin, málo pásemných pohoří. Text.
 4. Dekolonizace Afriky je název pro historické údobí a společenské hnutí v Africe po druhé světové válce.Jednalo se o postupné vyhlášení nezávislosti v britských, portugalských, francouzských a belgických koloniích a proces vzniku či vyhlášení samostatných, nezávislých států. Jednalo se o součást celosvětového fenoménu osamostatňování kolonií evroých.

Kapitalistická kolonizace Asie Úterý, 07 prosinec 2010 Počátkem XVI. století s rozvojem vědy, techniky a obchodního kapitalismu začala se Evropa ekonomicky rozvíjet ; Prezentace se snaží studenty stručně a přehledně seznámit s jednotlivými fázemi dekolonizace, jejími příčinami, průběhem a důsledky Kolonizace Afriky a Německá jihozápadní Afrika · Vidět víc » Německá koloniální říše. Zatímco jiné evroé mocnosti získávaly kolonie již od 15. století, Německo se stalo koloniální velmocí v pravém slova smyslu až ve druhé polovině 19. století. Nový!!: Kolonizace Afriky a Německá koloniální říše.

ANOTACE (ROČNÍK): Prezentace byla použita v dějepisném semináři. Patří k okruhu otázek, které se soustřeďují na vývoj ve 2. polovině 20. století, ale současně shrnuje problematiku kolonialismu od jeho počátků v 16. století. Jedná se o prezentaci výkladovou Prezentace se snaží studenty stručně a přehledně seznámit s jednotlivými fázemi dekolonizace, jejími příčinami, průběhem a důsledky. Nabízí srovnání v různém přístupu jednotlivých koloniálních velmocí. Student je do hodiny aktivně zapojen odpověďmi na otázky a prací s mapou Prezentace. 16. 4. 2018. Geologie Afriky. Poloha Afriky na divergentním rozhraní litosférických desek a její důsledky: dělení Afriky, sopky, zemětřesení, Východoafrický rift. Poloha Afriky ve středu Gondwany a její důsledky: malá horizontální členitost, ložiska nerostných surovin, málo pásemných pohoří. Prezentace.

Tab.: Počet obyvatel ve světě a v jednotlivých světadílech (vtisících) Rok Svět Afrika Asie Evropa Stř. a J. Amerika Severní Amerika Austrálie a Oceánie 1970 3 685 777 366 792 2 125 393 656 197 286 472 231 284 19 639 1980 4 437 609 482 236 2 622 565 693 113 362 655 254 097 22 943 1990 5 290 452 638 729 3 178 810 720 989 442 310 282 688 26 926 2000 6 115 367 819 462 3 698 296 726. referát formou prezentace - Kristýna Cahová, 9.tř. (536 KB, PDF) Kolonizace Kolonizace začalo zhruba na počátku 16.století, kdy probíhaly zámořské objevy a počátky kolonizace. Anglie v této době kolonizovala Severní Ameriku, vyjma oblasti dnešního Québecu, který již dříve obsadila Francie Třtinu Francouzi v Senegalu - indigo, bavlna M OPVK Inovace výuky geografických studijních oborů, CZ.1.07/2.2.00/15.0222 Změny na koloniální mapě 1870/1871 - sjednocení Itálie a Německa Oba mladé státy - snaha rychle získat co nejvíc kolonií Zejména mocensky i hospodářsky silnější Německo Proměna kolonizace z. 1. CESTA DO AFRIKY. Již 18.května 1872 odjíždí parníkem z Anglie do Kaého města. Cesta trvala šest týdnů, z toho čtyři týdny pluli po rozbouřeném moři. Začátky na africkém kontinentu neměl díky své finanční situaci a malým jazykovým znalostem snadné Ekonomicky nejsilnější země Afriky, člen G20, HDP Afriky 1/5. Vysoký podíl bílého obyvatelstva až 20 %, Hlavní město: Pretoria. Významná osoba Nelson Mandela, nositel Nobelovy ceny míru, první černošský prezidenttéto země; Turisticky vyhledávaná země, Krugerův národní park (Stolová hora, mys Dobré naděje, Dračí.

Portugalci - jako první se začali orientovat od počátku 15. století na objevné plavby do zámoří, hlavně na jih podél pobřeží Afriky, kde začali nakonec zakládat vlastní základny.. Vyvrcholením těchto snah bylo dosažení Indie východním směrem kolem Afriky v roce . 1498. Španělé - na rozdíl od Portugalska zpočátku nevěnovali velkou pozornost objevným cestám 1900 - období kolonizace - celkem 53 států - 3 monarchie - Maroco, Lesotho, Svazijsko - 50 republik - povrch - hora Uhuru (5 895 m.n.m.) - nejvyšší v pohoří Kilimandžáro - nejnižší bod - Assálská proláklina (- 155 m) 1) pohoří Atlas (vznik v třetihorách Obyvatelstvo Afriky Z TGM Rajhrad Mgr. Zde ka Hohnov Historie Afrika - kol bka lidstva n lez nejstar ch kostern ch poz statk - A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 602141-ZGE1

Afrika - Úvod - Digitální učební materiály RV

 1. Afrika: Populace 1900..2020..2100, Aktuální počet obyvatelstva Afrika , Hustota zalidnění, Demografie.
 2. Ženy se přes den starají o děti odděleně od mužů, kteří pasou dobytek, vyzbrojeni dřevěnou palicí z ebenového dřeva, kterou používají pro ochranu stáda před divokou zvěří.Na večer pak dobytek zahánějí do ohrad, které jsou postaveny uprostřed vesnice.Malá kůzlata nebo telata spí přímo v chatrči s lidmi, aby je lépe uchránily před hladovou divokou zvěří
 3. Ostatní části Afriky mají jezer málo, neboť zpětná erozní činnost dřívější jezera v pánvích načepovala. Africká jezera jsou sladká i slaná, přičemž slaná jezera se nachází hlavně v riftové oblasti, kde jsou do jezer splavovány soli z okolních sopek Tabulka obsahuje jezera s rozlohou nad 500 km² seřazená podle rozlohy Seznam jezer v Africe zahrnuje jezera v.

Transcript Zp*sob dekolonizace a její vliv na budoucí rozvoj.Kolonie ve sv*t KOLONIALISMUS, DEKOLONIZACE, DOPADY KOLINIE VE SVĚTĚ 1) Vysvětlení pojmů 2) Fáze kolonialismu 3) Dekolonizace a její důsledky Kolonialismus = stav hospodářské i politické nadvlády svrchovaného státu nad územím zbaveným vrchní státní svrchnosti (Ottova encyklopedie, 2004) Kolonizace = migrace. Kolonizace Afriky a Asie Evropany byla něčím, za co by se měli země, kterými byla provozována stydět! Úplně nejhorší na tom je, že ta kolonizace z velké části vlastně nikdy neskončila a to je tím.. Prezentace do aj. Kurz fotografování liberec..

referáty pro školy - Referáty o světadílech - Afrik

 1. 1850-1914 Z materiálů sestavil a přeložil: Vít Zahradníček Úvod Imperialismus = společenské, ekonomické a politické ovládání jednoho národa druhým 19. stol. bylo věkem impérií Úvod Imperialismus západu nebyl nový; Evropané dobývali části světa od 15. století Koncem 19. století však zesílila jeho agresivita Úvod Imperialismus zůstává jedním z.
 2. Vrcholný středověk 12. - 14. stol. Základní rozdíly raného a vrcholného středověku: hák a rádlo X pluh (půdu obrací) jařmo X chomout (zvíře je zapřaháno za celé tělo) dvojpolní hospodářství X trojpolní hospodářství Bludný kruh středověkého zemědělství: nedostatek krmiva - nedostatek dobytka - nedostatek hnojiva - špatná úroda - hladomory a.
 3. Prezentace. Afrika_demografie.ppt Afrika_doprava_cestovni_ruch.ppt Afrika_historie.ppt Afrika_hospodarstvi.ppt Afrika_obyvatelstvo.ppt Afrika_organizace.ppt Afrika_SEG_regionalizace.ppt Afrika_zahranicni_obchod.ppt Afrika_zakl_SEG.ppt Australie-a-Oceanie_doprava_cestovni_ruch_zahranicni_obchod.ppt Australie-a-Oceanie_prumysl.ppt Australie-a.
 4. SEVERNÍ AFRIKA A OBLAST SAHELU HISTORIE Afrika - nejstarší obydlené území Starověk - civilizace se rozvíjely na území Severní Afriky a byly propojeny s Orientem (Přední Asie, Mezopotámie), nejmocnější říše - Egypt (první státní forma na území Afriky) 7. stol. př. n. l. - Řecká kolonizace - vznik kolonií (oblast Kyrenaika - dnešní Libye) na Severu a.
 5. kolonizace - mezikontinentální stěhování Evropa přišla o mnoho obyvatel dnes je západní Evropa cílem mezinárodní migrace z východní a jihovýchodní Evropy, Afriky, Asie Obyvatelstvo Evropy prezentace Author: Mgr. Iva Roubalíková Created Date

Zprvu měl převahu vojevůdce Gaius Marius, který vedl úspěšná tažení do Afriky a Germánie. Zavedl vojenskou reformu, díky níž vznikla profesionální armáda (práce pro muže na předem určenou dobu, zajištěn pravidelný přísun peněz). Po výslužbě byla vojákovi přidělena půda, na níž mohl hospodařit Rychlá kolonizace afrického kontinentu se na přelomu 19. a 20. století stala ventilem uvolňujícím napětí v mezinárodních vztazích evroých velmocí. Poté, co byla Afrika rozpracelována, se napětí přenáší zpět do Evropy, která směřuje k válečnému střetu. Dekolonizace Afriky Výuková prezentace je věnována. - migrace není konstantní, někdy se migruje víc (stěhování národů, kolonizace, války) - imigranti, kteří jsou časti z kulturně, jazykově i nábožensky jiného světa mohou přinášet řadu problémů i rizik (vznik chudinských čtvrtí, nepokoje, náboženské střety Rok Afriky 1960: nezávislost vyhlásilo 17 států kontinentu — Studio ČT24, Otakar Hule

Konec války ve Vietnamu: Ponaučení pro USA a Západ po 40 letech. Neúspěch Američanů ve Vietnamu vedl nejen k pádu Jižního Vietnamu a celé Indočíny a k jejich ovládnutí komunisty, ale i k demoralizaci přátel Západu a k povzbuzení jeho nepřátel Kryštof Kolumbus dorazil k břehům dnešní Ameriky 12. října 1492, ale nestal se prvním Evropanem, který vstoupil na její půdu. První byl Leif Eriksson už v roce 1000. Otázkou tak je, co letos máme slavit. Kolumbových 518 let, nebo Erikssonových 1 010? Těžko říci, ono totiž nejde o totéž

Objevování a kolonizace Afriky- přečti si strany 136 a 137 a přepiš do sešitu shrnutí ze strany 137. Velmi pomůže prezentace na Google disku, tu si zvládnou děti projít sami. V učebnici je téma na stranách 95 a 96. Nakonec zaslat fotografii mapky i poznámek v sešitě Kolonizace Jižní Afriky. 1652 - Nizozemská Východoindická společnost (Kaé město) - holandští farmáři (búrové, afrikaans) Odpor Zuluů či Bantuů. 18. století - Velká Británie - The Great Trek (památník v Pretorii, svobodné státy Natal a Oranjes) 1867 - zlatá horečka na Oranjes (Gold Reef City nedaleko. Nejchudší státy světa - státy subsaharské Afriky, Středoafrická republika, Jižní Súdán, Čad, Burundi. Prezentace zde (prohlédni). 12. - 16.10.2020 KOLONIZACE. začíná velkými zámořskými objevnými cestami a vrcholí v závěru 19. století.

Afriky Přetrvává polygynie (každá třetí žena starší 40 let žije v polygynii) Mediánový věk přiuzavření prvního sňatku u mužů a žen Zdroj:Tabutin,D.,Schoumaker, B. (2004): The Demography of Sub-Saharan Africa from the 1950s to the 2000s. Population-E, 59 (3-4), 455-555 Podívejme se trochu do historie. Od středověku se vyspělé evroé státy předháněly v tom, kdo si podmaní a zkolonizuje více barbarských území. Tedy obou amerických kontinentů, Indie, Austrálie a Afriky

www.zemepis.estranky.cz - Afrik

Po 2. svět. válce a hl. na poč. 60. let vyvrcholuje ve světě dekolonizační proces. Kolem r. 1960 je završen. Důvody: moderní svět už neunesl nadvládu člověka nad člověkem a silně pociťoval kolonialismus jako nadvládu; různý výsledek holocaustu, kdy bylo zabito 6 mil. Židů. Odkolonizování světa hned po r. 1945 se stalo nutným, aktuálním Krymská válka 1853-56 Konec Vestfálského MS Události na přelomu 19. a 20.st. Politická situace v Evropě a ve světě Berlínský kongres 1878 - Berlínská konference 1884-85 - Vyřešení východní krize (Rusko-turecká válka, hranice na Balkáně) Otázka kolonizace Afriky Události v předvečer 1. sv.v. Globální. Poslední aktualizace: 25.9.2019 Tento výukový materiál je součástí Učebnice dějepisu v sekci Dějepis I. (pravěk a starověk). V rámci tohoto tématu článek navazuje na 3.díl - Starověký Egypt, Indie a Čína - Historie, Kultura, Náboženství.Po tomto díle následuje Starověké Řecko II.- Válka Perská, Peloponéská, Makedoni Komplexní prezentace Afriky, její historie, obyvatel, přírody Vědecká práce -proměnlivé hodnocení Etnografické studie, dokumentace Sbírky, rytiny -kolekce etnografik v předních evroých muzeích Cestopis -v mnoha jazykových mutacích, opakovaná vydání, cenné údaje pro historii jižní a centrální Afriky

Pozdní středověk, počátky novověku. přelom 15. a 16. století; obraz světa změnil - převratné události vedly k politickému, kulturnímu a ekonomickému propojení Evropy zámořské objevy - touha Z Evropy proniknout do Asie, hledání nových cest do Indie (Španělé, Portugalci), potřeba nových zdrojů drahých kovů, úsilí o kontrolu obchodu s koření Kolonizace Maroka. V roce 1830 se sousední Alžírsko stalo francouzskou kolonií a tlak na obsazení země vzrostl. Otázka Maroka přivedla dokonce Francii a Německo už na počátku 20. století na pokraj války. Nakonec se na základě smlouvy z Fésu z roku 1912 stalo Maroko francouzským protektorátem. Severní pruh země připadl.

Prezentace slouží jako textová a obrazová podpora k výuce Arktida, předpokládá Berbeři, oblasti Afriky, hospodářství Hustota zalidnění, rasy, náboženství, kolonizace 19. Kartografie - měřítko mapy. Když autoři článku Historie před soudem v Respektu č. 25 (Tomáš Lindner, Ondřej Kundra, Tomáš Brolík, Marek Švehla) na počátku článku zmiňují aktuální vandalské poškození pomníku Winstona Churchilla na Praze 3, pokoušejí se vykreslit Churchillovu historickou roli v širším a ne vždy pozitivním kontextu. V této souvislosti autoři přisuzují obdivovatelům. O prehistorii Anglie se toho ví poměrně málo, první seriózní prameny pochází až z přelomu letopočtu. Území nynější Velké Británie postupně hostilo řadu dobyvatelů, zejména v posledních staletích však naopak Británie získala řadu území po celém světě. Svou výbornou ekonomickou pozici si drží dodnes. První osídlení O prvním osídlení Anglie není známo. EVROPANÉ Objevení K. Kolumbus (12. října 1492) V 16. století začínají Evropané pronikat do nitra Ameriky (kolonizace): Španělé a Portugalci (jih) Britové a Francouzi (sever) 3) Přistěhovalectví v období světových válek AFRIČANÉ Nedostatek pracovních sil byl řešen dovozem otroků z Afriky Otroctví zrušeno v roce 1865.

Kolonizace a osvobození kolonií. Barvy, které mal'ovali kolonizátoři na mapě světa, byly smazal národy, které bojovaly za svou nezávislost Arial Calibri Motiv sady Office Válka za nezávislost a vznik USA Prezentace aplikace PowerPoint Anglická kolonizace Severní Ameriky Rozdíly mezi osadami Otrokářství v Americe Otrokářství v Americe Indiánská válka (1756-63) Film Poslední Mohykán Příčiny americké války za nezávislost Bostonské pití čaje (1773) Počátky. • likvidace indiánských říší a kolonizace Ameriky, pronikání do Arktidy a Tichomoří (V.Bering, J.Cook) • postupné podmaňování Asie a Afriky - obchod s otroky, koloniální války 16. až 18. století, proměny evroého hospodářství v důsledku zámořského obchodu 12 Amerika byla známá již před Kolumbem. Okolo roku 1000 u amerických břehů přistáli Vikingové.Pro svět však Ameriku objevil až Kryštof Kolumbus v roce 1492.. Vývoj osídlení Severní Ameriky pokračoval snahou Španělska, Nizozemska, Francie a v menší míře i Švédska o kolonizaci vybraných území.Pro budoucí USA měla však větší význam anglická kolonizace Verdana Arial Wingdings Calibri Zatmění 1_Zatmění 1. Východní Slované, Volžští Bulhaři, Chazaři 1. Východní Slované, Volžští Bulhaři, Chazaři Prezentace aplikace PowerPoint 2. Skandinávci objevují říční cestu z Baltu na Blízký východ 3. Původ jména Rus 4

Afrika - Zeměpis - Referáty Odmaturu

Programy mohou být i úžeji zaměřené, např. střední zdravotnické školy a problematika HIV/AIDS, nemoci, výlet do historie (kolonizace, dekolonizace a současnost), diskriminace žen, bohatství a chudoba Afriky (MMF, SB, WTO) apod. » Reference » Napsali o nás. Workshopy. Stáhnout celý archiv Zobrazit workshop Roku 1668 zalo ili lond n t kupci Spole nost Hudsonova z livu, pro export ko e in a na podporu v zkumu a kolonizace severoamerick ho pob e . Rovn Francouzi se od 16.stol. sna budovat p es dleneck kolonie, nejprve v Antil ch, nejv ce z padn Haiti, zde ji roku 1548 zbylo sotva 500 Indi n z p vodn ho skoro p l milionu Když autoři článku Historie před soudem v Respektu č. 25 (Tomáš Lindner, Ondřej Kundra, Tomáš Brolík, Marek Švehla) na počátku článku zmiňují aktuální vandalské poškození pomníku Winstona Churchilla na Praze 3, pokoušejí se vykreslit Churchillovu historickou roli v širším a ne vždy pozitivním kontextu

6. ROČNÍK - webzdarm

fázi kolonizace (využívání metabolitů rostliny k vlastní existenci patogenu) a fázi Leonotis (t éž lví ocas)j e rostlina z jižní Afriky, používaná v lidovém léči telství na léčbu horečky , kašle a proti uštknutí hady či štíry. Afričt í šamani j Pak následuje 2. kolonizace- Řekové osidlují jih Itálie a sever Afriky. Řecko nebylo nikdy sjednoceno - městské státy SPARTA- vojenský charakter, vojenská despocie, 100 let válčila se sousední Messénií o území, chlapci - tvrdá vojenská a sportovní výchova, otužování, hladovění, sebebičován Kolonizace (většina zemí francouzský sektor, Gambie, Súdán a sever Somálska byly britské, jih Somálska italský), situace po odchodu kolonizátorů; Střet arabské kultury ze severu (bílí, islámu) s kulturami původních černošských kmenů (křesťanství, tradiční africká náboženství

Výukový materiál zpracovaný vrámci projektu „Výuka modern

indiánských říší a kolonizace Ameriky, pronikání do Arktidy a Tichomoří (V. Bering, J. Cook), postupné podmaňování Asie a Afriky - obchod s otroky, koloniální války 16. až 18. století, proměny evroého hospodářství v důsledku zámořského obchod Kolonizace Afriky a Asie Evropany byla něčím, za co by se měli země, kterými byla provozována stydět! ISIL i Al-Kaída jsou totiž dětmi Ameriky a západní Evropy, nikoli Asie, nebo Afriky 9 ans d'initiatives au service des résultats pour l'Afrique. La Communauté africaine de Pratiques (AfCoP) pour la Gestion Axée sur les. kolonizace) Markland (země Vikingů. Velké zámořské objevy 15. století: Portugalci: hledání cesty do Indie kolem Afriky Prezentace aplikace PowerPoint Author: GIS Created Date: 12/15/2006 10:41:22 PM. Title: Mezin rodn vztahy Bc. Luk Vac k Author: Vac k Last modified by: Parlament esk republiky Created Date: 12/14/2010 10:25:32 PM - A free PowerPoint PPT presentation (displayed as a Flash slide show) on PowerShow.com - id: 5903e9-N2Uw • Chudým zemím nepomohla ani kolonizace, ani humanitární vojenské intervence. Hospodářský růst Evropany kolonizované Afriky byl minimální, ukazuje na číslech Easterly. • Jak tedy podle Easterlyho postupovat? Jedinou velkou odpovědí je, že žádná velká odpověď neexistuje, říká Easterly

Severní Afrika - Zeměpis - Referáty Odmaturu

Berbeři, původní obyvatelé severní Afriky, se sice stali pevnou součástí dobře promazaného soukolí turistického ruchu a obchodu těženého z bohatých historických tradic severoafrického pobřeží, ale jin... Celý referá KOLONIZACE A DEKOLONIZACE - poznámky níže 5-ATLAS - obecně zeměpisná mapa světa -1960 = ROK AFRIKY - OSAMOSTATNĚNÍ 17 STÁTŮ V ROCE 1960 které případný posluchač vypracuje a nebo zodpoví na základě té prezentace. Otázky položte jako kvíz. To znamená, bude tam nabídka odpovědí a jenom jedna bud Velká řecká kolonizace: (8. - 6. stol.př.K.) Početný únik Řeků z Balkánu a nové osídlování Malé Asie, jižní Itálie, Sicílie, již. Francie -Velké Řecko, jih Pyreneje, sev. Afrika Kartágo - střet s Féničany, Kypr a pobřeží Černého moř Druh materiálu: prezentace, pracovní list . Klíčová slova: kolonizace, dekolonizace, počet obyvatel, hustota zalidnění, etnologie, jazyky, náboženství, jádrové oblasti. Černoši (hlavně původem ze západní Afriky) Mulati (míšenci bělochů a černochů) Zambové (míšenci indiánů a černochů).

Pomocné materiály z předmětu MVI pro každého ! - 5

Testík - objevování a kolonizace Afriky, nerostné bohatství a suroviny, podnebí Afriky Fyzika / splnit do 9. listopadu (pátek) Malý test (10 minut) - vyjmenovat síly (6), složit síly - pomocí šipek i výpočtem 3000 př.n.l. - 476 n.l. překrývá se s dobou bronzovou a železnou na konci 4. tis. př. n.l. vyvrcholil vývoj neolitických a chalkolitických kultur vznikem dvou nejstarších civilizačních center - Mezopotámie (oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, které obě ústí do Perského zálivu) a Egypta (v údolí Nilu) = tzv. kolébky civilizace Úvod ke starověku období - zdroj invaze, cesty kolonizace - introgrese a hybridizace - tok gen ů, fragmentace - popula ční fylogeneze ATGA CACACACAGTA. mikrosatelity ne vždy junk DNA (odpadní DNA s žádnou nebo neznámou funkcí) př. náhodné mutace sloni Afriky a Asie morfologicky identické, reproduk čněodd ělené.

dějepis.co

• Válka přinesla asi 970 000 obětí, z toho kolem 600 000 mrtvých. • Občanská válka přinesla první masivní využití telegrafu, železnice a kulometů v boji 13.09.2004 - Jiří Chlubný. Druhá punská válka začala tím, že si Hannibal, velitel kartaginských sil zajistil postavení v Hispánii, odkud vyrážel. Zde stálo město Saguntum, které zprostředkovávalo obchod pro Řeky z dnešní Marseille a Římanům sloužilo jako výchozí základna pro výboje Prezentace výsledků vždy představuje důležitý výchovně-vzdělávací prvek. Děje se tak např. formou semináře, který si žáci postupně samostatně vedou a na němž dokládají výsledky své práce. politiků na globální oteplování DĚJEPIS ----- Civilizace Latinské Ameriky Kolonizace Afriky Francouzská kolonizace. Nejvýznamn ějším m ěstem na pob řeží severní Afriky bylo Kartágo . Féni čané obchodovali s vonnými mastmi, egyptskými výrobky z drahých kamen ů, řeckými vázami, cedrovým d řevem a purpurem. Řecká kolonizace Znamenala zakládání nových řeckých osad v místech, kde byla úrodn ější p ůda

Moderní-Dějiny.cz Dekolonizace Afriky

- kolonizace. 18. stol. - krize polského státu. 1772 - 1795 - trojí dělení Polska mezi Rusko, Prusko a Rakousko (neúspěšné povstání T. Kościuszka) 9. Vznik a vývoj pruského státu. Německo po třicetileté válce zpustošeno a rozdrobeno - formální vláda habsburských císařů (Svatá říše římská vznik Transsibiřské magistrály (Moskva - Vladivostok)- kolonizace Sibiře r. 1900 zisk Mandžuska (od Číny) v letech 1904-1905 válka Ruska s Japonskem - Rusko prohrálo na souši i na moři, Rusko poraženo 9 Prezentace: Honza Malý, Jakub Haresta, Katka Malá osady jih - plantáže, obchod s černými otroky z Afriky . trvalý přístup k Černému moři, rozsáhlá kolonizace; podvodná činnost - Potěmkinovy vesnice (postaveny kulisy vesnic, šťastní poddaní zdravili carevnu při inspekční cestě

Hannibalův bratr Mago odplul do Afriky vyžádat posily, ale starý nepřítel Barkidů Hanno se snažil tomu zabránit. Pak Hannibal dostal příslib 4000 numidských vojáků, 40 slonů a 1000 talentů, další mužstvo se mělo naverbovat v Hispánii. Tam byl však jeho bratr Hasdrubal v defensivě, takže odsud žádné muže čekat nemohl Otázka: Svět v období imperialismu Předmět: Dějepis Přidal(a): Anna SVĚT V OBDOBÍ IMPERIALISMU: 1848 - 1914 období vnitřního vývoje Evropy a rozšiřování její nadvlády ve světě SJEDNOCENÍ ITÁLIE dlouhodobý proces risorgimento od 20. let 19. století 19. stol - pokusy radikálů Giuseppe Mazzini = italský vlastenec a politik, zakladatel Mladé Itálie = organizace. Kategorie: Zeměpis Typ práce: Zápisky z hodin Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2 Charakteristika: Práce obsahuje výpisky z hodin zeměpisu na téma Afrika.Nejprve uvádí základní informace o kontinentu a dodává přehled jeho regionů i historie. Poté jsou z hlediska zeměpisného, hospodářského i demografického představeny jednotlivé části Afriky a některé státy

 • Montáž krbové vložky cena.
 • Fx global diskuze.
 • Neil diamond cracklin rosie.
 • Staré pověsti české kapitoly.
 • The time of the doctor online.
 • Bizoní hrb.
 • Kaufland vratné lahve.
 • Photoshop depixelate.
 • Širokoúhlý objektiv na mobil.
 • Podzimní truhlíky s vřesem.
 • Relaxační hudba k porodu ke stažení.
 • Test tary.
 • Počet úmrtí cyklistů.
 • Lezecký průvodce srbsko.
 • Zásuvková rozvodnice hornbach.
 • Črs západočeský územní svaz.
 • Streamované tv.
 • Ledničkový kompresor tlak.
 • Impetigo přenos.
 • Princ philip smrt.
 • Film the notorious.
 • Hadanka stin.
 • Pastýřský koláč apetit.
 • Trpasličí pinč v nouzi.
 • Rozměry kamionu.
 • Architektura studium blog.
 • M 4.
 • Počítačové inženýrství.
 • Postřik stromů vápnem.
 • Planeo elektro ostrava.
 • Hry k ohni.
 • Vysoký vodopád jeseníky.
 • Tomorrowland cena 2019.
 • Bizoní hrb.
 • Blond ucesy.
 • Priezvisko česky.
 • Taneční boty folklor.
 • Ovocná školka benešov.
 • Karlovy vary festival 2018.
 • Mafia 1 vydání.
 • Hypoglykémie příčiny.