Home

Postsignum certifikáty

Certifikační autorita PostSignum. Dne 24.5.2010 vydal výrobce operačních systémů Windows v rámci programu Microsoft Root Certificate Program aktualizační balíček s novými kořenovými certifikáty.V balíčku je obsažen i kořenový certifikát certifikační autority České pošty PostSignum a to konkrétně tento: CN=PostSignum Root QCA 2,O=Česká pošta, s.p. [IČ 47114983],C=C V ostatních operačních systémech (LINUX, OS X) můžete využít program PostSignum Tool. Certifikáty můžete vygenerovat a aktivně využívat také s programem Software 602 Signer v mobilních zařízeních s operačními systémy Android nebo iOS

V naší nabídce naleznete kvalifikované certifikáty PostSignum (PostSignum je jednou z akreditovaných certifikačních autorit), jejichž cena činí 396 Kč s DPH (327,27 kč bez DPH) / ks. Tyto certifikáty sami u klientů stejně jako komerční a komerční serverové certifikáty zřizujeme a rovněž v počítačích klientů. Kvalifikované certifikáty využijete především v komunikaci s úřady, například s finančním úřadem, soudy, Českou správou sociálního zabezpečení, Celní správou, na elektronických tržištích, v aplikaci Czech Invest nebo třeba v komunikaci s některými zdravotními pojišťovnami

Certifikáty autorit Certifikační autorita PostSignum

 1. Využití certifikátů Možnosti použití kvalifikovaných certifikátů (QCA): Kvalifikované certifikáty využijete především v komunikaci s úřady, například s finančním úřadem, soudy, Českou správou sociálního zabezpečení, Celní správou, na elektronických tržištích, v aplikaci Czech Invest nebo třeba v komunikaci s některými zdravotními pojišťovnami
 2. Generování klíčů nebo otestování certifikátu přes webové stránky PostSignum vyžaduje: operační systém Windows 2000 a vyšší; webový prohlížeč Internet Explorer (doporučena verze 6 a vyšší) (nebo jiný webový prohlížeč používající jádro Internet Exploreru, např
 3. Služby PostSignum jsou dostupné na kterékoliv poště se službou Czech POINT. Jsme největší certifikační autorita v České republice. Certifikační autorita PostSignum poskytuje služby vydávání kvalifikovaných certifikátů, komerčních certifikátů a poskytování kvalifikovaného elektronického časového razítka
 4. V ostatních operačních systémech (LINUX, OS X) můžete využít program PostSignum Tool. Certifikáty můžete vygenerovat a aktivně využívat také s programem Software 602 Form Signer v mobilních zařízeních s operačními systémy Android nebo iOS

Komerční certifikáty Certifikační autorita PostSignum

 1. Podmínkou je, že žadatel je držitelem platného osobního kvalifikovaného certifikátu PostSignum a požádal o zavedení údajů pro komerční certifikát do našeho systému. Pro vytvoření žádosti o certifikát můžete využít On-line průvodce nebo žádost jednoduše odeslat elektronicky podepsaným e-mailem
 2. Technologické certifikáty PostSignum. Technologický certifikát k obnově: sériové číslo certifikátu (dekadicky): Označte certifikát osoby, která žádá o technologický certifikát O následný certifikát může žádat pouze žadatel, který má k tomu opravnění..
 3. Obnova certifikátů PostSignum Tyto stránky slouží k vytvoření žádosti o následný certifikát PostSignum a k odeslání žádosti o certifikát na Elektronickou podatelnu PostSignum. On-Line generování žádosti o vydání certifikátu On-line generování žádosti o certifikát není na používaném operačním systému dostupné
 4. Jsme vám schopni bezpečným způsobem zařídit elektronické podpisy (certifikáty PostSignum) i během aktuální situace ovlivněné epidemií nového koronaviru. Kontaktujte nás pro více informací

Certifikáty uživatelů Tato závada není způsobena certifikační autoritou PostSignum, ale výrobcem operačního systému Windows. Problém vzniká pouze při importu zálohy certifikátu, např. do OS Win Vista, která vznikla na OS Win XP. Nebo opačně Certifikační autorita PostSignum. Upozornění: jsou zobrazeny jen ty certifikáty, u nichž dal držitel souhlas k jejich zveřejnění pouze Kvalifikované certifikáty PostSignum Qualified. A Komerční certifikáty PostSignum Public neinstalovat na TOKEN, ale např. na disk svého PC ve formátu PFX s heslem. Certifikáty umístěné na disku PC ve formátu PFX s heslem je vhodné zálohovat pouhým kopírováním na jiný disk, např. na USB V naší nabídce naleznete komerční certifikáty PostSignum, jež je jednou z CA. Cena těchto certifikátů činí 348 Kč s DPH a u klientů je stejně jako kvalifikované a komerční serverové certifikáty sami zřizujeme a v počítačích klientů nastavujeme

Kvalifikovaný certifikát PostSignum - Elektronický podpis

Je třeba instalovat kořenové certifikáty ze skupiny Kořenová certifikační autorita PostSignum Root QCA 2. Kliknutím na odkaz DER se stáhne certifikát s příponou .cer. eIdentity, a.s. Na stránce eIdentity klikněte na odkaz Certifikáty certifikačních autorit eIdentity, v levém menu Předpokládám a doufám, že PostSignum se k věci postaví čelem, o celé záležitosti oficiálně poinformuje, a nějak vyřeší, co dál s již vydanými certifikáty (třeba vydáním nových). Co se stalo, podruhé Pojďme si nyní znovu popsat podstatu problému, nyní již pro odborněji zaměřené čtenáře Dále zneplatňují certifikáty na základě žádostí o zneplatnění podané pověřenou osobou nebo osobou, které byl certifikát vydán. Kontaktní údaje naleznete na stránce Pobočky České pošty. Zákaznická podpora Zákaznická podpora je připravena řešit vaše dotazy týkající se služeb PostSignum. Je koncipována jako. Certifikáty jsou vydávány na 1 rok a jejich vydávání je zpoplatněno. Službu na VŠB-TUO zprostředkovává pracoviště CIT. Osobami oprávněnými jednat za VŠB-TUO s kvalifikovanou certifikační autoritou PostSignum QCA ve věci kvalifikovaných certifikátů jsou jmenováni : Ing. Ivan Peroutka, tel. 3188; Ing. Šárka Kubicová.

Problém nebude v tom, že ten kořenový certifikát nemáte v systémovém úložišti certifikátů v Javě, ale v tom, že v tom vyexportovaném souboru .p12 máte jen vlastní certifikát a privátní klíč, ale nemáte tam certifikáty CA (PostSignum používá dva - kořenový certifikát pro všechny své CA a podřízený certifikát pro kvalifikovanou CA - QCA) Kvalifikovaný certifikát vám na základě smlouvy s Českou poštou, tedy PostSignum vystavíme v pohodlí vaší kanceláře. Komerční certifikát Jsou to však certifikáty, které nejsou automaticky uznávány při komunikaci se státní správou (narozdíl od kvalifikovaných certifikátů) Neakceptujeme TESTOVACÍ certifikáty od akreditovaných CA, které jsou vydány pro specifickou potřebu definovanou vystavující CA. Jde například o obecné ověření práce s certifikátem, testování způsobů identifikace certifikátu nebo testování elektronického podpisu zpráv Dnem 2. 11. 2019 došlo ke změnám ve vystavování kvalifikovaných certifikátů u PostSignum CA 4.Certifikáty vystavené po tomto datu nelze použít pro účely autentizace a je nezbytné pro elektronickou komunikaci použít certifikát komerční!. Pokud si budete elektronický podpis prodlužovat nebo vystavovat nový, doporučujeme vytvořit vždy kombinaci jak kvalifikovaného, tak.

Datové schránky: pracujeme s epodpisy, IV

Demo časové razítko (testovací časová razítka) Pro účely testování je zprovozněna možnost vystavování testovacích časových razítek. Upozorňujeme, že časová razítka získaná na testovací TSA DEMO PostSignum nelze považovat za důvěryhodná (například pro archivaci dat) Takže vydá nové certifikáty na starou adresu ze smlouvy, aniž by jim bylo divné, že v žádosti je adresa jiná. No, nakonec to dobře dopadlo, ale je to vážně peklo. Na druhou stranu se jich ale zastanu, neustále na ně chrlí nové a nové služby, takže se jim zas tak nedivím..

Je možné používat i certifikáty vydané certifikačními autoritami v Evroé unii. Pro získání takového certifikátu je třeba navštívit stránky certifikační autority, které vystavují ověřené certifikáty: PostSignum | www.postsignum.cz; První certifikační autorita a. s. | www.ica.cz; eIdentity | www.eidentity.c Tato causa je jen drobnost ve srovnání se skutečností, že PostSignum celou dobu vydává kvalifikované i komerční certifikáty se stejnou množinou KeyUsage: digitalSignature, nonRepudiation, keyEncipherment, třebaže politika o přípustném použití certifikátu hovoří něco jiného Služba PostSignum, za níž stojí Česká pošta, nově přidala možnost obnovovat certifikáty pouze jednou za tři roky. Doteď to bylo nutné pro každý rok. Tříleté kvalifikované certifikáty pro elektronický podpis a pečeť a komerční osobní a serverové certifikáty mají zvýhodněnou cenu oproti jednoletým Certifikáty PostSignum. Nejběžnější operace s certifikátem CA PostSignum. Certifikační autorita PostSignum je nejdostupnější certifikační autoritou (CA). Certifikát lze vyřídit na téměř kterékoliv pobočce Czech Point. Vyřízení kvalifikovaného certifikátu se poslední dobou u této CA trošku zkomplikovalo, nicméně. Certifikáty PostSignum lze nově koupit na tři roky a ušetřit. Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 25. 11. 2019 | 1 komentář. Služba PostSignum, za níž stojí Česká pošta, nově přidala možnost obnovovat certifikáty pouze jednou za tři roky. Doteď to bylo nutné pro každý rok

Kvalifikované certifikáty Certifikační autorita PostSignum

Certifikáty podřízené certifikační autority se stahují vždy z webových stránek PostSignum. 20.2 Instalační balíček Pro automatickou instalaci certifikátů autorit České pošty do aplikace Internet Explorer lze využít instalační balíček CA_postsignum.exe Certifikáty. Certifikáty potřebné pro zabezpečenou komunikaci se systémem Hybridní pošty je možné stáhnout z webových stránek PostSignum. Certifikáty: Kořenová certifikační autorita PostSignum Root QCA 4; Komerční certifikační autorita PostSignum Public CA Nainstalujte PostSignum_Root_QCA_2.cer. Instalaci zpravidla spustíte dvojklikem levého tlačítka myši na tento soubor a následně zvolíte Nainstalovat certifikát. Spustí se Vám průvodce importem certifikátu, pokračujete volbou Další. a klikněte na Certifikáty Teď spusť IE, jdi do Obsa / Certifikáty a naimportuj certifikát, který jsi dostal z pošty. Ale stejně mám problém i když si na PostSignum ověřím, že mám certifikát v pořádku tak při snaze o přihlášení na OTE dostanu chybovou hlášku : Se zadaným certifikátem nemáte přístup k CS OTE portálu. nestalo se někomu také

Využití certifikátů Certifikační autorita PostSignum

Elektronická fakturace - Würth, spol

PostSignum Tool Tento soubor poté můžete importovat do libovolného software používajícího certifikáty, jako například webový prohlížeč, Microsoft Outlook nebo aplikace REP. Program se po instalaci spouští zástupcem z této složky Bezpečnostní certifikáty (PostSignum) Jsme akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb na základě akreditace udělené Ministerstvem informatiky ČR. Více o produktech PostSignum Certifikáty - elektronický podpis 8. Technické problémy, chybová hlášení 9. Rozhraní pro třetí strany 6. Ostatní infromace a letáky ke stažení 7. Aktuality 04.08.2020. Podpisová aplikace Finanční správy - ePodpisFS v aplikacích Daňového portálu. 0‚ 00‚ 0 *†H†÷ 0e1 0 U CZ1 0 U a NTRCZ-471149831 0 U ÄŒeská poÅ¡ta, s.p.1 0 U PostSignum Root QCA 40 180726095608Z 380726095608Z0e1 0 U CZ1 0 U a NTRCZ-471149831 0 U ÄŒeská poÅ¡ta, s.p.1 0 U PostSignum Root QCA 40‚ 0 *†H†÷ ‚ 0‚ ‚ Æf ‚ ~¾‹%x À ‹š Õ­ dÞÞ!p ÈaBúU ‹ž;è ‚G|»Ž ~ KÜâûè·=™ ¨ q GÂ$ÑB•|dâ×Ûš ÞLž¦B~~í°Ë. Každá elektronická značka v sobě automaticky obsahuje všechny tři certifikáty, které jsou potřebné pro její ověření - systémový certifikát společnosti Web4U, certifikát kořenové certifikační autority (PostSignum Root QCA) a certifikát podřízené certifikační autority (PostSignum Qualified CA)

Import certifikátu v iOS + nastavení e-mailového klienta

Certifikační politika PostSignum QCA Certifikáty TSA Příloha č. Příloha č. 4 Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro certifikáty TSA Verze 1.3 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 471 14 983, zapsaný v Obchodním rejstříku . Víc 1 Certifikační politika PostSignum Qualified CA pro certifikáty pro elektronickou pečeť Verze 1.0 Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, IČ: , zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A7565 Strana 1/5 0€ *†H†÷ €0€ 1 0 + 0€ *†H†÷ ‚ 0‚ œ0‚ d0 *†H†÷ 0[1 0 U CZ1,0* U #ÄŒeská poÅ¡ta, s.p. [IÄŒ 47114983]1 0 U PostSignum Root QCA 20 100119080431Z 250119080431Z0[1 0 U CZ1,0* U #ÄŒeská poÅ¡ta, s.p. [IÄŒ 47114983]1 0 U PostSignum Root QCA 20‚ 0 *†H†÷ ‚ 0‚ ‚ \üÈ _Ú õ¸Ý y'¼aðººià¼7dõ™ ©Ä 1£Hb +C«év·e?­T4ÞQHÓ. 0€ *†H†÷ €0€ 1 0 + 0€ *†H†÷ €0‚ µ0‚ JA0 *†H†÷ 0_1 0 U CZ1,0* U #ÄŒeská poÅ¡ta, s.p. [IÄŒ 47114983]10 U PostSignum Qualified CA 20 160114100801Z 170202100801Z0 1 0 U CZ1F0D U =ÄŒeská republika - Ministerstvo spravedlnosti [IÄŒ 00025429]1&0$ U Centrální podatelna justice1 0 U S1314690‚ 0 *†H†÷ ‚ 0‚ ‚ Ô·ö½ Îy‚³byþ ~Ý`Ë.

I.CA - Standard root certificate KCA NBU SR 3 . NetLock uzleti (Class B) Tanusitvanykiado NetLock Kft. NetLock Arany (Class Gold) NetLock Kft. POSTA PSCA3 . CA Disig I2 Certification Service PostSignum Root QCA 4 PostSignum Qualified CA 4 . GLOBALTRUST 2015 CLIENT 1 . Author

PPT - Certifikáty a elektronické podpisy prakticky aInstalace certifikátů certifikačních autorit v aplikaciNovinky PostSignum | Certifikační autorita PostSignumiSignum | Certifikační autorita PostSignumZprovoznění podpisu z tokenu iKey 4000 v Adobe Acrobat
 • Eternitové šablony cena.
 • Bedla odřená.
 • Angelique boyer sebastián rulli.
 • Tičr testy.
 • Python objektové programování.
 • Televizory sony mají problém.
 • Šicí stroj brother innov is 15.
 • Požární normy.
 • Náplasti na překrytí tetování.
 • Výroba šanonů brno.
 • Ocarina of time rom.
 • Tribeč igor.
 • Aeonaxx mount.
 • Outsider dishonored.
 • Impetigo přenos.
 • Captain america občanská válka obsazení.
 • Sketch free.
 • Jak nastavit bios pro instalaci windows.
 • Silikonový tmel složení.
 • Nebeský hlas depresivní děti.
 • Jacen solo.
 • Curling praha.
 • Martinisté.
 • Selena gomez instagram.
 • Kontakt na facebook.
 • Lesostepi.
 • Penbene kontraindikace.
 • Čokoládový cupcake.
 • Včelí produkt na 4.
 • Kovová postel 140x200 s matrací.
 • Český výrobce úpletů.
 • Protihlukové tapety.
 • Fotbalové pozice čísla.
 • Chevrolet orlando předváděcí vůz.
 • Audi dealer.
 • Norman reedus model.
 • Skolaonline czhttps www google cz /? gws_rd ssl.
 • Twitch tv activate.
 • Psas ceník.
 • 187 občanského zákoníku.
 • Audi a1 2018 cena.